Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Chiều ngày 9/7/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng GDQP&AN Huyện Tam Nông tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 là: Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện. Dự lớp bế giảng có đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Huyện; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ban CHQS huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình khóa học

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên tham gia viết bài thu hoạch, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 94% đạt tỷ lệ khá, giỏi, được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Tam Nông cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học.

Đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Huyện phát biểu tại buổi bế giảng

 Phát biểu bế giảng, đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực và ý thức học tập của các đồng chí học viên. Với những kiến thức được trang bị sau khóa học, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị. Các đồng chí học viên sẽ nâng cao hơn nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo cương vị, chức trách được giao.

Tuấn Dũng