Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2018

Chiều 11/7/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Huyện ủy Tam Nông tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa II năm 2018. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Kim Thanh - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy khen cho 09 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

 Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa II có sự tham gia của 44 học viên, là Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư ở 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Nông. Trong thời gian 3 tháng các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu 18 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa – hiện đại hóa nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ mới. Kết thúc khóa học, có 3 học viên đạt loại xuất sắc, 17 học viên xếp loại giỏi; 19 học viên xếp loại khá, 5 học viên xếp loại trung bình. Tại Lễ bế giảng, Ban tổ chức lớp học đã trao bằng tốt nghiệp  cho các học viên và trao giấy khen cho 09 học viên có thành tích cao và ý thức học tập tốt.. Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng và biểu dương thành tích của các học viên. Đồng chí cũng yêu cầu sau khi hoàn thành khóa học, các học viên cần vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương. Đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị cần tiếp tục đúc rút những kinh nghiệm đồng thời đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các khóa sau.

Thu Hương