Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.

Files đính kèm: