Thông tin chỉ đạo điều hành

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016

  Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 22/4/2016 của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Chi tiết
 2. Kế hoạch 44/KH-BATGT ngày 02/02/2016 của Ban ATGT tỉnh về Triển khai thực hiện "Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016"
 3. Kế hoạch Số 181/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện Tam Nông về Triển khai chương trình hành động số 209/CTr-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu
 4. THÔNG BÁO: Về việc chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  THÔNG BÁO: Về việc chuyển đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  Theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình, thủ tục như sau:

  Chi tiết
 5. Công văn số 1162/UBND-TTr ngày 01/10/2015 v/v triển khai, phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo"
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5