Công văn số 631/UBND-LĐTBXH ngày 26/5/2016 của UBND huyện về việc thông tin tuyển chọn ứng viên nữ, tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản