Đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2 UBND huyện.

Ngày 20/2/2017, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện. Kỳ họp lần này, UBND huyện nghe Phòng Tài nguyên – Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc cho thuê đất phi nông nghiệp trong sản xuất kinh doanh tại các xã, thị trấn. Tiến độ giao đất ở, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; Kết quả duy trì và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016, kế hoạch, giải pháp duy trì và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2017.

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông chủ trì phiên họp

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên – Môi trường báo cáo kết quả rà soát việc cho thuê đất phi nông nghiệp trong sản xuất kinh doanh tại các xã, thị trấn, đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp đã chỉ đạo Phòng cần báo cáo cụ thể hơn về việc cho thuê đất trái thẩm quyền, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng và không báo cáo, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các hộ thuê đất, phòng Tài nguyên – Môi trường cần tham mưu cho UBND huyện văn bản để hướng dẫn các xã, thị trấn về trình tự, thủ tục, thời hạn, mức giá đối với từng loại đất, cam kết như thế nào về nghĩa vụ của người thuê đất đối với Nhà nước.

Về tiến độ giao đất ở, đấu giá QSD đất trên địa bàn, đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp đã chỉ đạo: Cần đổi mới cách quản lý bằng hình thức tự chịu trách nhiệm; giao 2 đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách 2 khối ký hợp đồng với Văn phòng ĐKQSD đất; Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm đo đạc theo hợp đồng đã ký, có phương án xây dựng quy hoạch,có kế hoạch cụ thể và tự chịu trách nhiệm về công việc của mình. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng thống nhất cùng Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch về bước giá, giá sàn trong đấu giá QSD đất. Giao cho các đơn vị tính toán có kế hoạch xây dựng quy hoạch của 3 Trạm y tế (Thanh Uyên, Tứ Mỹ, Xuân Quang) trong năm 2017 theo vị trí mà UBND tỉnh đã phê duyệt. Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu để ứng kinh phí kịp thời để giải phóng mặt bằng. Các phòng phải chủ động làm việc với các xã, thị trấn trong việc xem xét vị trí các ô đất còn lại chưa đấu giá tiếp tục cho đấu giá như ở thị trấn Hưng Hóa, Tứ Mỹ, Hương Nha, Cổ Tiết, Dị Nậu… Chấn chỉnh, phân công lại nhiệm vụ trong lãnh đạo phòng Tài nguyên – Môi trường một cách cụ thể hơn, có cách làm năng động, sáng tạo, tham mưu kịp thời, xử lý linh hoạt không máy móc, dập khuôn, giải quyết dứt điểm những hồ sơ còn tồn đọng. Giao văn phòng HĐND&UBND huyện ra kết luận và báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 1 tháng 1 lần những việc làm được và chưa làm được trong lĩnh vực liên quan đến đất đai.

Phiên họp thường kỳ tháng 2 - UBND huyện Tam Nông

Đối với kế hoạch, giải pháp duy trì và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2017, đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp đã chỉ đạo: Giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện tăng cường kiểm tra các nhà trường, các hạng mục, công trình. Các xã, thị trấn cùng các nhà trường cần tranh thủ các nguồn lực XHH để hoàn chỉnh các hạng mục phụ trợ. Phòng Giáo dục & Đào tạo cần xem xét lại 1 số nhà trường xây dựng chuẩn mới và chuẩn cũ có nhất thiết phải chuẩn mức độ 2 hay không. Đối với cơ sở vật chất còn thiếu, nếu xây dựng thì phải dựa trên tinh thần thực tế, lâu dài và có hiệu quả, tránh lãng phí. Phòng phải kiểm tra và dựa trên số lượng học sinh để tham gia góp ý kiến vào thiết kế xem các phòng học và phòng chức năng có đảm bảo với thực tế hay không, tránh lãng phí và hoành tráng không cần thiết.

Hải Đăng - Tuấn Dũng