Văn bản chỉ đạo của huyện

mỗi trang
Trang:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

 1. Thông báo số 417-TB/BCĐ ngày 02/3/2017 của Huyện ủy Tam Nông về Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Nông (01/5/1947-01/5/2017) và 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Cổ Tiết (4/3/1947
 2. Kế hoạch số 39-KH/BCĐ ngày 28/2/2017 của Huyện ủy Tam Nông về Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Nông (01/5/1947-01/5/2017) và 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Cổ Tiết (4/3/1947-4/3/2017).
 3. Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện Tam Nông về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT, dâng hương chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lậpĐảng bộ huyện (01/5/1947-01/5/2017), 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Cổ
 4. Hướng dẫn số 02-HD/BTG ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo HU về Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Tam Nông (01/5/1947-01/5/2017) và 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Cổ Tiết (4/3/1947-4/3/2017).
mỗi trang
Trang:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6