Tập văn bản, Nghị quyết kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân Dân huyện Tam Nông khóa XIX