Văn bản số 935/UBND-LĐTBXH ngày 26/6/2018 của UBND huyện Tam Nông về việc tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.