Văn bản của tỉnh

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2

 1. UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

  UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

  Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 4640/KH-UBND về việc tổ chức Triển lãm bàn đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017.

  Chi tiết
 2. Một số điểm mới của Bản ghi nhớ 2016 về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc và Chính sách ân hạn theo Nghị quyết số 33/NQ-CP
 3. Kế hoạch 44/KH-BATGT ngày 02/02/2016 của Ban ATGT tỉnh về Triển khai thực hiện "Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2016"
 4. Công văn số 1167/SGTVT-VT ngày 03/7/2015 của Sở GTVT V/v Thông báo thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2