Một số điểm mới của Bản ghi nhớ 2016 về việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc và Chính sách ân hạn theo Nghị quyết số 33/NQ-CP

I. Một số điểm mới của Bản ghi nhớ 2016.

- Hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam hàng năm được phía Hàn Quốc phân bổ dựa trên kết quả giảm số lao động bất hợp pháp của Việt Nam tại Hàn Quốc.

- Những địa phương có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc thì người lao động của địa phương đó sẽ không được tham dự các kỳ kiểm tra tiếng Hàn để làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Bản ghi nhớ.

- Người lao động có thân nhân là bố/mẹ đẻ hoặc vợ/chồng hoặc anh/chị/em ruột đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì không được tham dự các kỳ kiểm tra tiếng Hàn để làm hồ sơ đự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Bản ghi nhớ, trừ trường hợp thân nhân đó là đã tự nguyện về trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

II. Chính sách ân hạn theo Nghị quyết số 33/NQ-CP1.

1.1. Hàn Quốc thực hiện chính sách ân hạn đối với người lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/9/2016. Các quyền lợi mà người lao động bất hợp pháp tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên được hưởng như sau:

- Không bị cơ quan chức năng Hàn Quốc giam giữ và phạt tiền.

- Được miễn cấm nhập cảnh trở lại Hàn Quốc nếu được cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc cấp thị thực nhập cảnh Hàn Quốc.

1.2. Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời hạn từ ngày 01/5/2016 đến hết ngày 30/9/2016 thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, người lao động động cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc mà tự nguyện về nước trong thời hạn nêu trên dẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

- Được dự tuyển đi làm việc tại hàn Quốc theo Bản ghi nhớ ký ngày 17/5/2016 nếu có nguyện vọng.

 

Files đính kèm: