HĐND xã Thọ Văn tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 29/6/2016, HĐND xã Thọ Văn khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và nghe báo cáo kết quả cuộc cầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Trọng Vĩnh - UVBTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, UBKT huyện ủy. 

 

HĐND xã Thọ Văn tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, khóa VIII và thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện (người thứ 2 từ trái qua phải) dự chỉ đạo kỳ họp

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, với số phiếu tín nhiệm cao, kỳ họp đã bầù các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021: ông Hà Ngọc Xuân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khóa VII tiếp tục tái cử bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Hà Văn Tấn tiếp tục tái cử được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; ông Hồ Sỹ Thọ tiếp tục tái cử được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; Kỳ họp cũng tiến hành bầu Phó chủ tịch UBND xã, thành viên UBND xã và trưởng, phó Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã Thọ Văn khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hải Đăng