Tam Nông: Hỗ trợ 155 triệu đồng xây dựng 4 nhà " Mái ấm công đoàn”

Chiều ngày 11/1/2018, Liên đoàn Lao huyện Tam Nông thăm, trao 155 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà "Mái ấm công đoàn" cho 4 gia đình giáo viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 3 trường: TH Hiền Quan, TH Thọ Văn, THCS Tề Lễ - Huyện Tam Nông.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao 40 triệu đồng cho gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hường(Trường TH Thọ Văn)

04 gia đình giáo viên trên địa bàn huyện Tam Nông được hỗ trợ tiền xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn” gồm: gia đình cô giáo Nguyễn Thị Hường(Trường TH Thọ Văn) ; gia đình giáo viên Nguyễn Trung Kiên(Trường TH Tề Lễ); gia đình cô giáo Trương Thị Thúy Anh(Trường TH Thọ Văn) mức hỗ trợ mỗi gia đình 40 triệu đồng; giêng gia đình cô giáo Lương Thị Hương(Trường TH Hiền Quan) mức hỗ trợ 35 triệu đồng; Đây là các gia đình giáo viên  có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đơn thân nuôi con, hiện đang sống trong ngôi  nhà đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho cuộc sống, gia đình không có điều kiện xây lại. Trước hoàn cảnh khó khăn của các gia đình thầy giáo, cô giáo, Liên đoàn Lao động huyện quyết định hỗ trợ 155 triệu đồng xây dựng 4 nhà “Mái ấm công đoàn”, số tiền được trích từ quỹ “mái ấm công đoàn” tỉnh. 04 ngôi nhà đã được khởi công vào tháng 8/2017, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho các gia đình thầy giáo, cô giáo.

Việc hỗ trợ các các đoàn viên công đoàn xây nhà "Mái ấm công đoàn" là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các đoàn viên công đoàn "an cư, lạc nghiệp", góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Nông

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao 40 triệu đồng cho gia đình cô giáo Trương Thị Thúy Anh(Trường TH Thọ Văn)

 T/h: Tuấn Dũng