Tam Nông: Hội nghị cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Chiều ngày 12/1/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS –KHHGĐ; đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Sở y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện Tam Nông; Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển 20 xã, thị trấn thuộc huyện.

Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS –KHHGĐ cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

(Đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS –KHHGĐ cung cấp thông tin về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Thành Đông – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS –KHHGĐ truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới như: tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh và nuôi dạy con tốt để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, với quy mô dân số hợp lý (khoảng 104 triệu người vào năm 2030). Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con.

Hiện nay huyện Tam Nông có tổng dân số gần 86 nghìn người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%; tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh(108 bé nam/100 bé nữ); tỷ lệ sinh con thứ ba 13%. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn huyện Tam Nông, là phấn đấu duy trì ổn định, vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ lệ giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; duy trì và tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, phân bố dân số phù hợp với quá trình phát triển.Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi, nhằm nâng cao chất lượng dân số của huyện.  

T/h: Tuấn Dũng