Hội Nông dân xã Cổ Tiết đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 16/01/2018, Hội Nông dân xã Cổ Tiết đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đây là đại hội chỉ đạo điểm cấp cơ sở của Hội Nông dân huyện Tam Nông. Tới dự đại hội có đồng chí Hà Thị Hương - TUV - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Đảng ủy HĐND - UBND, các ban ngành, đoàn thể xã Cổ Tiết; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong toàn huyện đã cùng dự.

Hội Nông dân xã Cổ Tiết đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Cổ Tiết đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy xã, cụ thể hóa các chương trình công tác của hội cấp trên; luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo sự chuyển biến trong nhận thức cho cán bộ, hội viên, đồng thời khơi dậy tiềm năng của hội viên nông dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong 5 năm, Hội Nông dân xã Cổ Tiết đã kết nạp 208 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên hơn 1 nghìn hội viên; trong đó số đảng viên tham gia sinh hoạt chiếm tỷ lệ trên 35%. Phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã tổ chức có hiệu quả  các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong phát triển nông nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; phối hợp với các ngành tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thay mặt Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện, đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội, Ban kiểm tra Hội và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân huyện. Ngay sau Đại hội, Hội Nông dân huyện Tam Nông đã họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đối với lãnh đạo hội các xã, thị trấn để tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở trong thời tiếp theo./.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nông dân xã Cổ Tiết khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2022

                                                          Hồng Tám - Tuấn Dũng