UBND huyện đánh giá kết quả triển khai, thực hiện làm điểm công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông tại xã Cổ Tiết

Sáng ngày 15/5/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Tài - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện làm điểm công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông tại xã Cổ Tiết và dự kiến nội dung công việc cần tiếp tục thực hiện đến ngày 30/9/2018.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng VHTT, Phòng KT&HT; Văn phòng HĐND&UBND huyện, BQL các công trình công cộng; Ban QLDA ĐTXD công trình; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức VHXH xã Cổ Tiết, đại diện các đơn vị: Điện lực Tam Nông, Trung tâm Viễn thông Tam Nông, Viettel Tam Nông, Truyền hình cáp Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ.

Đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

Sau khi thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2 năm 2018; huyện đã chỉ đạo tổ kiểm tra, giám sát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, lên lịch kiểm tra, giám sát cụ thể từng ngày làm việc. Hằng ngày tổ kiểm tra, giám sát tiến hành giám sát việc chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tổ chức nghiệm thu sơ bộ những tuyến cột, cáp đã đạt yêu cầu, đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục ở những vị trí chưa đạt hoặc chưa thực hiện. Các doanh nghiệp cũng đã chủ động, có nhiều cố gắng trong việc phối hợp tiến hành chỉnh trang. Kết thúc thời gian làm điểm, các doanh nghiệp đã triển khai, thực hiện chỉnh trang, làm gọn được khoảng 7.500m cáp.

 

Cáp thông tin đã được chỉnh trang, bó gọn tại khu vực cổng Trung tâm Y tế huyện

Sau khi kiểm tra kết quả tại xã Cổ Tiết, đồng chí  Phan Đức Tài - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện làm điểm công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông. Tổng hợp các ý kiến phát biểu của các đại biểu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã, thị trấn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể yêu cầu các ngành, các địa phương, doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện việc chỉnh trang hệ thống các tuyến cột, cáp điện, cáp viễn thông đảm bảo an toàn, hiệu quả, mỹ quan, đúng tiến độ, giai đoạn 2 năm 2018.                                                                                        

Hồng Tám