Tam Nông sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu(19/5/1890-19/5/2018, ngày 17/5/2018, Huyện ủy Tam Nông đã long trọng tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá chất lượng các chi, đảng bộ cơ sở năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện Tam Nông có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BCH, BTV huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã, thị trấn, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã cùng tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ huyện Tam Nông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của TW, của Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, trong cán bộ, đảng viên, đưa Chỉ thị 05 của BCT đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Việc đưa các chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã trở thành nề nếp, duy trì tốt việc chào cờ đầu tuần của tháng và kể chuyện về tấm gương của Bác dưới cờ. Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân và kế hoạch hành động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tập thể gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bám sát điều kiện thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trong huyện đã hoàn thành xây dựng chuẩn mực đạo đức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Tam Nông là huyện tiên phong đi đầu được Tỉnh ủy Phú Thọ đánh giá cao và khen thưởng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII vì đã có những cách làm hay, sáng tạo phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cụ thể như:

Xây dựng kế hoạch hàng năm và toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05, đề ra những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên, những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; phân công cụ thể cơ quan tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và thực hiện. Lựa chọn và tập trung chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của từng năm, xây dựng khâu đột phá và chủ đề hành động cho cả nhiệm kỳ. Hướng dẫn cụ thể thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII, trong đó nêu cụ thể nội dung, phương pháp đánh giá việc thực hiện nêu gương ở 4 mức: Loại tốt, khá, trung bình và loại yếu kém  làm căn cứ để đánh giá xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vào dịp cuối năm.

Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Xây dựng hướng dẫn học tập các chuyên đề hàng năm và kiểm tra, đánh giá; ghi danh khen thưởng; sử dụng kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, chỉ đạo thực hiện việc đánh giá hàng tháng, 6 tháng đầu năm và hàng năm đối với các tập thể và cá nhân ở hai mức thực hiện tốt và thực hiện chưa tốt; và quy định đây là một nội dung được ghi trong một mục của sổ ghi Nghị quyết họp hàng tháng. Huyện đã xây dựng được mẫu và in, cấp phát cho 42 chi đảng bộ cơ sở “Sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để động viên, khuyến khích kịp thời tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Đến nay, 20/20 xã, thị trấn và 27 phòng ban, cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc tập trung chỉ đạo xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương với phương châm “Sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện, công khai ở công sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần, học tập và thực hiện; nhân dân theo dõi, giám sát, kiểm tra”.

Huyện đã tập trung chỉ đạo, giải quyết nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, đột phá đó là “Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm của đảng viên để tổ chức đảng thật sự là hạt nhân chính trị trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”. Huyện quy định cụ thể, thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư vào ngày mùng 4 hàng tháng, sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị cấp huyện vào ngày mùng 5 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sinh hoạt sang ngày kế tiếp), phân công tổng số 60 đồng chí trong BTV, BCH huyện ủy, cán bộ cấp huyện về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với cấp ủy cấp trên với cấp ủy cấp dưới, với chi bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện và duy trì đầy đủ hoạt động chào cờ đầu tháng ở tất cả các cơ quan, tổ chức đảng trong toàn huyện, gắn nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa rút ra từ câu chuyện.

Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng chương trình làm việc của UBND huyện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tưỡng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự  chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ.

Chỉ đạo rà soát lại số đảng viên còn khó khăn về nhà ở, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xây dựng “Căn nhà cấp ủy” cho số đảng viên này.

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và đánh giá cao những việc mà Tam Nông làm được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Tam Nông đã có những cách làm rất mới và sáng tạo. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Tam Nông cần tiếp tục quán triệt về mục đích và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên trong cả hệ thống chính trị. Quán triệt tốt việc thực hiện khâu đột phá mà huyện đã đưa ra đó là “Nêu cao tình thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị” và “Thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

 

Đồng chí Trần Phù Tiêu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần rất quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Kinh tế xã hội của huyện đạt kết quả khá toàn diện, tăng trưởng cao, năm 2016 tăng 12,1% đứng đầu toàn tỉnh, năm 2017 tăng 11,26% đứng thứ hai toàn tỉnh. Tam Nông đã có 6 xã đạt chuẩn NTM đạt 300% kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020. Chất lượng giáo dục được giữ vững xếp thứ ba toàn tỉnh, có 46/62 trường đạt Chuẩn Quốc gia đạt 74,02%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, đã huy động hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, ANTT được đảm bảo, đời sống người dân trong huyện ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,36%, mục tiêu của Tam Nông sẽ xóa xong nhà tạm trong năm 2018 về trước kế hoạch tỉnh giao 2 năm. Với những kết quả đã đạt được,  Đảng bộ huyện Tam Nông hai năm liên tục (2016, 2017) được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương trong việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ cho các tập thể và cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

Tại hội nghị sơ kết, đồng chí Trần Phù Tiêu UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ đã thừa ủy quyền, trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cho Đảng bộ huyện Tam Nông vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Huyện ủy Tam Nông cũng đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm 2016-2017./.

 Hải Đăng – Tuấn Dũng (Đài TTTH Tam Nông)