Đồng chí Bùi Đình Thi- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5, 2/9, 11/7 năm 2017 cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hương Nộn

Chiều 20/11/2017, Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 19/5, 2/9, 11/7/2017 cho đảng viên tại thuộc Đảng bộ xã Hương Nộn. Cùng đi có đồng chí Trần Trọng Vĩnh – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương xã Hương Nộn.

Đồng chí Bùi Đình Thi- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chấp Bính – Xã Hương Nộn

Đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Hương Nộn có 44 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu. Trong đó, có 1 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 28 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 04 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí được nhân huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Bùi Đình Thi- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Thị Vân – Xã Hương Nộn

Tại các gia đình đảng viên lão thành xã Hương Nộn, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Đình Thi  khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau noi gương học tập. Đồng chí mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục quan tâm, đóng góp những kinh nghiệm, sáng kiến nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tam Nông  ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hương Nộn quan tâm, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương .

T/h: Tuấn Dũng