Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 xã Tam Cường, Hùng Đô, Phương Thịnh, Văn Lương năm 2017

Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Tam Nông đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 xã Tam Cường, Hùng Đô, Phương Thịnh, Văn Lương năm 2017. Dự buổi diễn tập có đồng chí Phạm Minh Hải - Phó Tham mưu Trưởng - Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên Ban chỉ đạo của huyện; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành, đoàn thể các xã Tam Cường, Hùng Đô, Phương Thịnh, Văn Lương cùng dự.

Hội nghị Đảng ủy xã Tam Cường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch giải tán, biểu tình, giải thoát con tin

 Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm nay được thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng với các giai đoạn của cuộc diễn tập có nhiều nội dung mới, lực lượng tham gia nhiều gồm các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, công an, dân quân và Nhân dân cùng tham gia. Trong phần thực hành diễn tập cơ chế các xã tổ chức hội nghị Đảng ủy xã mở rộng, ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch giải tán, biểu tình, giải thoát con tin. Kỳ họp bất thường HĐND xã ra quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến  tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

 Trong phần thực hành diễn tập phần thực binh với đề mục trung đội dân quân cơ động chiến đấu phục kích, thực hiện 4 giai đoạn: Giai đoạn 1: Hành động của Trung đội bổ sung nhiệm vụ bí mật chiếm lĩnh, xây dựng trận địa phục kích. Giai đoạn 2: Hành động của Trung đội nổ súng xung phong đánh địch. Giai đoạn 3: Hành động của Trung đội đánh địch co cụm. Giai đoạn 4: Hành động của Trung đội rời khỏi trận đánh.

 

Dân quân 4 xã diễn tập đánh trận ngoài thực địa

 Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 xã nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng;  nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ, các ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện phát biểu tại cuộc diễn tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các xã trong công tác chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập chiến đấu của các thành phần, lực lượng trên địa bàn xã; đồng chí cũng đã nêu ra một số tồn tại trong thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh: Thông qua cuộc diễn tập lần này cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể các xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động đề ra các biện pháp để kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hoạt động phá hoại của kẻ địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 4 xã năm 2017 của huyện Tam Nông kết thúc và được Ban chỉ đạo đánh giá cao; đạt được mục đích, yêu cầu, ý định của Ban chỉ đạo. Thông qua đó đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền, trình độ năng lực tham mưu của các cấp, các ngành khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Quá trình diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

                               Hồng Tám - Tuấn Dũng