Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. Kế hoạch số: 121/KH-UBND ngày 02/02/2015 của UBND huyện Tam Nông về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước huyện Tam Nông năm 2015.
 2. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và quản lý CNTT trên địa bàn huyện Tam Nông

  Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng và quản lý CNTT trên địa bàn huyện Tam Nông

   Ngày 03/10/2014 UBND huyện Tam Nông phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ mở lớp tin học cơ bản cho cán bộ, công chức xã, thị trấn năm 2014.

  Chi tiết
 3. Tam Nông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước

  Tam Nông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước

  Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh. Trong thời gian qua, UBND huyện Tam Nông đã tích cực chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4