Đồng chí Hoàng Việt Anh – UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng BTG Tỉnh ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2016 tại Tam Nông.

Ngày 13/12, đồng chí Hoàng Việt Anh - UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng BTG Tỉnh ủy đã về kiểm tra kết quả công tác Tuyên giáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2017 tại huyện Tam Nông. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UVBTV Huyện ủy - Trưởng BTG Huyện ủy, lãnh đạo BTG Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện, Văn phòng Huyện ủy.
Đồng chí Hoàng Việt Anh – UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng BTG Tỉnh ủy  kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2016 tại Tam Nông.

(Đồng chí Hoàng Việt Anh – UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng BTG Tỉnh ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2016 tại Tam Nông.)

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo tỉnh đã nghe Huyện ủy Tam Nông báo cáo về kết quả công tác Tuyên giáo năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016 Ban Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, công tác thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội, công tác khoa giáo, lỹ luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức thành công việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến với đông đảo đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Phối hợp, chỉ đạo với Trung tâm BDCT huyện mở 23 lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền hoàn thành chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất nông nghiệp, xây dựng NTM; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Tam Nông và kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ở và làm việc tại xã Cổ Tiết…

Đồng chí Hoàng Việt Anh – UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng BTG Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Việt Anh - UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng BTG Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác Tuyên giáo của huyện Tam Nông. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông phải tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục, tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, đổi mới việc học tập Nghị quyết, không cắt xén nội dung và thời gian học Nghị quyết, quan tâm đến việc chuẩn bị tài liệu và đội ngũ báo cáo viên; chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, đạo đức lối sống, văn minh lễ hội, quan tâm đẩy mạnh khoa giáo Đảng. Đổi mới trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo theo hướng chọn việc để làm, các định, phân định rõ nội dung làm việc trực tiếp và nội dung tham gia, phối hợp.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu cảm ơn đoàn công tác

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trên địa bàn trong năm 2017.

Hải Đăng