HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ do UBND xã làm chủ đầu tư (2015-2016)

Từ ngày 13 đến hết ngày 15/11/2017, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ do UBND xã làm chủ đầu tư từ năm 2015-2016 tại 3 xã: Xuân Quang, Hương Nha và Cổ Tiết.

HĐND huyện giám sát tại UBND xã Hương Nha

Đoàn giám sát của HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của UBND 3 xã Xuân Quang, Hương Nha và Cổ Tiết về tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ do UBND xã làm chủ đầu tư từ năm 2015-2016. Đoàn công tác đánh giá cao báo cáo của UBND 3 xã về thực trạng và các kiến nghị, đoàn công tác của HĐND huyện đã có ý kiến cụ thể tại mỗi xã.

Tại xã Xuân Quang, đoàn công tác của HĐND huyện đánh giá cao trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều cố gắng, năng động trong xây dựng cơ chế, chính sách, vận động sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, các sơ quan, doanh nghiệp, sự ủng hộ của những người con quê hương để huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, vận động nhân dân hiến đất, tài sản để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần tăng nhanh các dự án, tăng tổng mức đầu tư qua các năm. Kết cấu hạ tầng có nhiều thay đổi góp phần thay đổi diện mạo của xã. Trong 2 năm 2015-2016, Xuân Quang đã huy động được 7 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ đồng trong đó đã giải ngân được gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Xuân Quang vẫn còn có một số tồn tại đó là: UBND xã chưa thực sự thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 1792 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh, của huyện về tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư từ NSNN và Trái phiếu Chính phủ. Đoàn giám sát của HĐND huyện đề nghị xã Xuân Quang tiếp tục: Chỉ đạo rà soát lại tổng thể các dự ánđầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, phân loại rõ các khỏa nợ, kiến nghị với UBND huyện xem xét, bố trí nguồn lực trả nợ đối với công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư; Xây dựng Kế hoạch trả nợ cụ thể để có kế hoạch huy động nguồn lực trả nợ, ưu tiên trả nợ cho các công trình đã hoàn thành, đã duyệt quyết toán, khảo sát ứng trước vốn đối với các công trình chưa đủ khối lượng, chưa có khối lượng; Tăng cường khảo sát kỹ lưỡng các dự án đầu tư, dự án chưa đáp ứng thiết thực đối với đời sống KT-VHXH của nhân dân địa phương, Hạn chế tối đa việc phê duyệt dự án mới, chỉ phê duyệt dự án mới khi đã có nguồn vốn đảm bảo hay những dự án có nhu cầu đặc biệt bức thiết và xác định rõ nguồn vốn; Tăng cường phối hợp trong kiểm tra, giám sát, đua công trình đúng tiến độ, chất lượng, kỹ và mỹ thuật.

Đồng chí Phạm Hồng Luân - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thương trực HĐND huyện cùng đoàn công tác giám sát tại UBND xã Hương Nha

Tại xã Hương Nha, đoàn giám sát của HĐND huyện đánh giá, mặc dù là một xã thuần nông, còn gặp nhiều khó khăn, song, cấp ủy, chính quyền trong xã đã đoàn kết, nhất trí một lòng chỉ đạo, lãnh đạo nhân dân, vận dụng các cơ chế, huy động con em địa phương để xây dựng cơ sở vật chất, nhân dân ủng hộ, hiến đất và cây cối để làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng, tổ chức tốt công tác DĐRĐ nông nghiệp, xây dựng cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng…Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh, của huyện về tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư từ NSNN và Trái phiếu Chính phủ, không phát sinh nợ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện DĐRĐ nông nghiệp chưa bám vào quy hoạch xây dựng NTM nên việc làm thì tốt nhưng chưa đạt kết quả. Cụ thể: Số diện tích trên thửa chưa đạt, đường ra đồng quá dày dẫn đến đầu tư tăng lên. Công tác quản lý nợ thiếu chặt chẽ, chưa phân chia số nợ như: Nợ không đủ điều kiện trả và nợ có điều kiện trả. Đánh giá nhu cầu đầu tư còn bị động chưa chủ động, công tác giám sát cộng đồng chư chặt chẽ. Đoàn giám sát của HĐND huyện đề nghị đối với UBND xã Hương Nha trong thời gian tới cần làm tốt một số công việc cụ thể như: Xem xét, rà soát rõ số nợ trong xây dựng cơ bản, phân chia rõ số đủ điều kiện trả nợ và số không đủ điều kiện trả nợ, có văn bản yêu cầu nhà thầu làm thủ tục để xử lý. Xây dựng kế hoạch cụ thể để trả nợ, bố trí vốn trả nợ ít nhất hàng năm 10%. Tuyệt đối không ứng trước vốn cho các công trình chưa hoàn thành kế hoạch, chưa hoàn thành khối lượng. Hạn chế tối đa phê duyệt và khởi công những dự án mới khi chưa có nguồn vốn cụ thể. Tiến hành khảo sát các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, phúc lợi, phục vụ đời sống nhân dân có hiệu quả thiết thực. Tăng cường kiểm tra giám sát các công trình Nhà nước, địa phương đầu tư đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. Tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc vận động con em địa phương ủng hộ, đầu tư xây dựng các công trình của địa phương.

Tại xã Cổ Tiết, đoàn giám sát của HĐND huyện đánh giá cao về công tác chuẩn bị của UBND xã cho chương trình giám sát. Báo cáo đầy đủ, đúng theo đề cương mà đoàn yêu cầu, đánh giá đừng thực trạng quá trình xây dựng các dự án trên địa bàn. Cổ Tiết đã bám sát vào quy hoạch xây dựng NTM, kết hợp lồng ghép tốt các chương trình, có sự đoàn kết nhất trí cao để xử lý nợ xây dựng cơ bản. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là phát huy được vai trò của Ban giám sát cộng đồng. 2 năm 2015-2016, Cổ Tiết còn nợ xây dựng cơ bản khoảng 1,2 tỷ đồng. Đoàn giám sát của HĐND huyện cũng đã nhắc nhở Cổ Tiết cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể là: Tăng cường sự thống nhất của cấp ủy Đảng, sự năng động của chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyệnđể huy động vốn, hoàn thành việc đầu tư xây dựng Chợ Cổ Tiết, nếu không có vốn thì dừng việc xây dựng chợ Cổ Tiết và có báo cáo cụ thể bằng văn bản; Xem xét, rà soát lại quy hoạch NTM, không đầu tư dàn trải, phải tập trung vào các công trình trọng điểm phục vụ tốt nhất cho đời sống nhân dân địa phương. Rà soát số nợ đọng XDCB, cố gắng không để phát sinh, xây dựng cụ thể kế hoạch vốn để trả nợ. Tuyệt đối không ứng trước vốn cho các công trình chưa hoàn thành; Hạn chế tối đa khởi công mới khi chưa có nguồn vốn cụ thể; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các công trình có nguồn vốn đầu tư từ NSNN. Vận động con em quê hương và các Doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các công trình trên đại bàn. UBND xã Cổ Tiết cũng có kiến nghị với UBND huyện: Hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện dự án công trình Chợ mới Cổ Tiết. Đề nghị UBND huyện cho để lại xã 60% tiền đấu giá đất ở để củng cố và nâng cao các tiêu chí NTM.

Hải Đăng – Tuấn Dũng