Tam Nông chuẩn bị Đại hội Hội Khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều 12/9, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Xã hội học tập huyện Tam Nông - ông Phan Văn Ngọc - cho biết: Đại hội Hội Khuyến học huyện Tam Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2017.

Tam Nông chuẩn bị cho Đại hội Hội Khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ theo Thông báo kết luận số 512 ngày 03/8/2017 của Thường trực Huyện ủy Tam Nông, Ban Thường vụ huyện Hội Khuyến học đã tổ chức hội nghị bàn về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo ông Phan Văn Ngọc, nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua là giai đoạn kế thừa, phát triển thành quả khuyến học của nhiệm kỳ trước; Hội Khuyến học của huyện đã tiếp tục tham mưu, nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội ra sức xây dựng phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh, làm nền tảng đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời từ huyện đến cơ sở.

Ông Phan Văn Ngọc - UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ xây dựng Xã hội học tập huyện Tam Nông phát biểu chỉ đạo.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2017-2022, Huyện Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động các phong trào đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội các cấp thật sự vững mạnh về số lượng và chất lượng hoạt động đều khắp. Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, vận động, huy động xây dựng nguồn quỹ, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài đến tận cơ sở tạo công bằng cho người nghèo được học và phát huy tài năng trẻ. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ để góp phần thiết thực hỗ trợ, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà…

Tại cuộc họp, BTC thông qua dự kiến chương trình làm việc của Đại hội, công tác chuẩn bị cho Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện khóa IV gồm 39 ông bà được phân bổ cụ thể: 20 ủy viên ở 20 xã, thị trấn, 17 ủy viên ở MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học trên địa bàn và 02 người gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Huyện hội. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện hội là 7 ông bà, Ủy viên Ban Kiểm tra gồm 3 ông bà.

Hải Đăng