UBND huyện triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2

Ngày 15/3, tại xã Cổ Tiết, UBND huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp viễn thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2, năm 2018. Đồng chí Phan Đức Tài - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Phòng KTHT, Phòng VH &TT, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Công an huyện, BQL các công trình công cộng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức VHXH xã Cổ Tiết, Giám đốc các doanh nghiệp: Điện lực Tam Nông, Trung tâm Viễn thông Tam Nông, Viettel Tam Nông, Truyền hình cáp Việt Nam - chi nhánh Phú Thọ.


Các đại biểu kiểm tra tại thực địa

Trong giai đoạn 1, các doanh nghiệp đã thực hiện lắp đặt được tổng số 166 gông chữ E, chữ D trên các tuyến cột có đường cáp đi chung tại khu vực thị trấn Hưng Hóa, dọc theo QL32 tại xã Hương Nộn và khu vực đầu cầu Phong Châu xã Cổ Tiết; hầu hết cáp tại vị trí các cột đã được đưa vào gông chữ E, chữ D và đã được bó gọn. Các doanh nghiệp viễn thông đã thu hồi được 25 cột điện dư thừa; sửa chữa, gia cố, thay thế được 17 vị trí cột xiêu, gãy trên toàn mạng lưới. Điện lực Tam Nông đã củng cố được 144 vị trí cột; thay thế được 315 hòm công tơ; căng, hãm, nâng cao 4,25 km cáp điện trùng võng; bó gọn được 1,25 km dây dẫn trên cột và từ sau công tơ về hộ sử dụng điện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có nhiều tồn tại như: Nhiều vị trí lắp đạt gông chữ E, chữ D còn chưa thực sự hợp lý, việc đưa cáp vào gông ở một số vị trí còn gặp khó khăn; một số vị trí, gông còn thấp, không đảm bảo an toàn cho cáp; việc bó cáp còn chưa được thực hiện triệt để, chưa kiểm tra, thu hồi hết dây thừa, không sử dụng; một số vị trí chưa thực hiện căng, hãm lại trước khi bó cáp nên nhiều nơi cáp có độ võng cao, nhiều nơi còn bó lẫn vào dây cáp điện lực. Việc thu hồi cáp thừa trên các cột đã được triển khai, thực hiện nhưng chưa triệt để, một số vị trí để cáp thừa quá nhiều tạo thành những bó cáp lớn trên cột, vừa gây mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy hiểm cho con người.

Để các doanh nghiệp có cơ sở trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ quan. Sau khi kiểm tra hiện trạng, UBND huyện thống nhất với các ngành, chọn làm điểm trên toàn địa bàn xã Cổ Tiết, việc chỉnh trang xong trước ngày 30/4/2018, việc thu hồi cột dư không sử dụng xong trước ngày 15/4/2018. Trên địa bàn các xã, thị trấn hoàn thành việc chỉnh trang xong trước ngày 30/9/2018; việc thu hồi cột dư, không sử dụng xong trước ngày 15/7/2018.                                                                                                                                       

Hồng Tám