Đảng bộ Xuân Quang sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2015-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên dịp 19/5/2018.

Vừa qua, Đảng bộ xã Xuân Quang đã tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2015-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên dịp 19/5/2018. Dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, UBKT Huyện ủy. BCH, BTV Đảng bộ, Bí thư các chi bộ cùng đông đảo cán bộ, đảng viên xã Xuân Quang cùng tham dự.

Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2015-2020) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Quang

Thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2015-2020) việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã có thể nhận thấy rằng: BCH Đảng bộ Xuân Quang đã bám sát vào các Chỉ thị, Nghị quyết và hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc đến từng chi bộ và từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng bộ Xuân Quang cũng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá sát với tình hình thực tế tại địa phương. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đảng bộ và chính quyền Xuân Quang đã tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, tích cực đổi mới lề lối làm việc, đổi mới tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm... Từ đó đã thức đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày một phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Hàng năm tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt trên 90%, chi bộ đạt TSVM đạt trên 50%, cán bộ, công chức HTTNV đạt 100%. Các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đại đa số đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã (2015-2020) đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 122,7 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm tăng 32,8% so với Nghị quyết Đại hội. Công tác Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp theo Nghị quyết sô 93 của Huyện ủy Tam Nông đã đạt 103% kế hoạch. Công tác xây dựng NTM đạt 14/19 tiêu chí, lãnh chỉ đạo khu dân cư số 9 hoàn thành các tiêu chí để đề nghị được đón nhận khu dân cư NTM trong năm 2018.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Sơ kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Xuân Quang trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, tích cực trong việc huy động các nguồn vốn XHH để xây dựng quê hương. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao về một số chỉ tiêu có chiều hướng phát triển tốt. Kết cấu hạ tầng như: Điện, Đường, Trường, Trạm có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Xuân Quang đã chủ động xây dựng và tạo nguồn cho công tác cán bộ của địa phương, lãnh đạo xã đã rất chủ động và tích cực trong việc tìm hiểu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những việc biểu dương, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Xuân Quang cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Quang đã đề ra cho nhiệm kỳ (2015-2020) cụ thể như: Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa rõ nét, giá trị trên một đơn vị diện tích còn thấp so với bình quân của huyện. Việc quản lý Nhà nước về chất lượng cây Sơn nhựa chưa được quan tâm, chú trọng. Nguồn thu ngân sách thấp nhất trên địa bàn huyện, Chưa có hướng trong công tác đổi mới Lễ hội, vẫn còn có đảng viên sinh con thứ ba.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ, chính quyền Xuân Quang trong thời gian tới: Rà soát lại tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, những chỉ tiêu đã đatị thì phải phấn đấu ở mức cao hơn, những chỉ tiêu "tiệm cận" cần tập trung phấn đấu đạt, chỉ tiêu nào thấp thì phải đưa ra được giải pháp để thực hiện nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu về phát triển kinh tế, VHXH, hệ thống chính trị của Đảng bộ xã Xuân Quang. Tập trung phát triển KTXH trong đó trọng tâm là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh các ứng dụng, tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả sau DĐRĐ nông nghiệp. Đưa các giống lúa mới, chất lượng cao vào sản xuất như giống lúa J02. Tích cực quan tâm để cải tạo vườn tạp, nhân rộng các mô hình đã chuyển đổi cơ cấu thành công như mô hình trồng Thanh Long ở khu 7, mô hình trồng Bưởi Diễn ở khu 1 và khu 5. Quan tâm đến phát triển cây Sơn truyền thống, trong đó phải quản lý chặt chẽ chất lượng, xây dựng thương hiệu Sơn Xuân Quang, không vì lợi nhuận trước mắt mà làm mất đi thương hiệu và để cây Sơn của Tam Nông nói chung mất đi giá trị. Tiếp tục thực hiện công tác DĐRĐ nông nghiệp, khuyến khích trong việc liên doanh, liên kết trong doanh nghiệp nhất là việc góp vốn bằng đất để thực hiện các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn. Tiếp tục rà soát lại diện tích ao, hồ, đầm, diện tích cho thuê đất, tăng cường quản lý không để xảy ra những sai phạm. Rà soát các khoản thu và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đặc biệt là các khoản thu từ đấu thầu, từ đấu giá quyền sử dụng đất để có thêm nguồn lực đầu tư. Quan tâm phát triển văn hóa xã hội, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng GD&ĐT, các tiêu chí chuẩn, chú trọng giáo dục mũi nhọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng với yêu cầu của việc giáo dục và học tập, đảm bảo học, thi và đánh giá thực chất, không chạy theo thành tích. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, Trường THCS đạt chuẩn. Duy trì chuẩn của 2 Trường TH và MN, đảm bảo tính bền vững. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn XHH để hoàn thành cơ sở vật chất Trạm Y tế của xã, phấn đấu xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Chỉ đạo việc sáp nhập các khu dân cư theo Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy. Tập trung khâu then chốt đó là xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách cụ thể, thiết thực mang tính khả thi cao, trách dập khuôn máy móc, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của BCT, trong quá trình tổ chức thực hiện phải suy nghĩ để đưa ra cách làm bài bản, sáng tạo, lựa chọn việc và nội dung để làm tránh hình thức chung chung. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát triền, đặc biệt quan tâm đến lực lượng trẻ. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu nội dung cử cán bộ của xã về dự họp cùng với chi bộ khu dân cư, tập trung cho việc phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên nữ, đảng viên là người công giáo, đảng viên trẻ.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên dịp 19/5 tại xã Xuân Quang 

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời gắn huy hiệu 30 năm, 40 năm 45 năm và 50 năm cho 7 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ xã Xuân Quang dịp 19/5/2018.

Hải Đăng