Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Tam Nông.

Ngày 18/4, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã có buổi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại huyện Tam Nông về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện.


Đoàn công tác thăm quan mô hình nhà máy sản xuất trứng gà sạch DTK tại xã Tề Lễ

Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn của tỉnh, đến nay kinh tế - xã hội của huyện Tam Nông đã có nhiều đổi mới; huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển; thu hút được một số dự án đầu tư vào khu công nghiệp Trung Hà và hình thành được khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 300% so với kế hoạch tỉnh giao; 19/20 xã, thị trấn tiến hành dồn đổi ruộng đất, đạt hơn 86% so với kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm, chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hóa triển khai hiệu quả. Là đơn vị được BTV Tỉnh ủy chỉ đạo làm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Tam Nông đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết và đẩy mạnh học tập làm theo chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh. Phân công 60 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ cấp huyện về sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt…

Đoàn công tác thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của gia đình ông Hoàng Văn Mạnh ở khu 7 xã Hương Nộn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và làm rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền theo Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; quy hoạch và phát triển nông nghiệp sản xuất lớn, công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng đến việc nhất thể hóa kiêm nhiệm chức danh tại cơ sở; hiệu quả hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã hội cấp xã; vai trò lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; việc phòng chống tham nhũng...

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Nông cũng kiến nghị một số nội dung để đoàn công tác tham mưu đề xuất với Trung ương điều chỉnh phù hợp khi triển khai thực hiện ở địa phương như: Chỉ đạo việc phân cấp tổ chức cán bộ ngành y tế cấp huyện để giải quyết vướng mắc về tổ chức bộ máy, hoạt động và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với ngành y tế cấp huyện và cơ sở; có hướng dẫn cụ thể thực hiện chủ trương trong việc sáp nhập hoạt động khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, thú y cấp huyện…

Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Huyện Tam Nông

Sau khi khảo sát thực tế và lắng nghe ý kiến của huyện Tam Nông, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao những kết quả đạt được của địa phương về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Đồng thời khẳng định đây là những nội dung quan trọng và là cơ sở để Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu, tham mưu đề xuất về cơ chế, chính sách phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời là tư liệu xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Hải Đăng