Liên minh HTX tỉnh khảo sát tại Tam Nông

Ngày 22/5, Liên minh HTX tỉnh đã có buổi khảo sát tại huyện Tam Nông, ông Nguyễn Văn Giang – PGĐ Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn, cùng đi có Sở Tài Chính, các cơ quan chuyên môn của Liên minh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài chính – KH, phòng NN&PTNT, phòng TNMT, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đoàn công tác của Liên minh HTX tỉnh thăm quan mô hình trồng rau Măng tây tại HTX Nông nghiệp Sông Đà

Trước khi làm việc với Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể của huyện Tam Nông, đoàn đã đến thăm quan thực tế, nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 2 HTX Nông nghiệp đó là: HTX Thượng Nông và HTX Sông Đà.

Theo báo cáo đến nay, Tam Nông có tổng số 27 HTX và quỹ tín dụng. Trong đó, có 25 HTX dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản và lâm nghiệp, 1 HTX vận tải và 1 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX hiện có 364 người. Tổng nguồn vốn hoạt động của HTX, QTD năm 2017 là 17.780 triệu đồng. Tổng doanh thu HTX, QTD đạt 17.131 triệu đồng, lợi nhuận của các HTX, QTD đạt 200 triệu đồng. Thu nhập bình quân người lao động thường xuyên trong HTX là 1,42 triệu đồng/tháng. Trong đó, HTX nông nghiệp là 1,125 triệu đồng, Quỹ tín dụng là 6 triệu đồng và HTX giao thông vận tải là 3,5 triệu đồng/người/tháng. Tam Nông đã rất tích cực chỉ đạo thực hiện Luật HTX năm 2012, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Luật HTX. Huyện Tam Nông đã rà soát và lựa chọn HTX Nông nghiệp Thượng Nông và HTX Nông nghiệp Sông Đà tham gia xây dựng mô hình HTX điểm của huyện. Bước đầu, các HTX này đã đạt được một số hiệu quả, tạo công ăn, việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2018-2020, Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể của huyện Tam Nông cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tập thể như: Phấn đấu tốc độ doanh thu bình quân trong năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 từ 5% trở lên. Đóng góp vào giá trị thu nhập tăng thêm chiếm từ 3% trở lên trong năm 2018 và từ 3 đến 5% cho giai đoạn 2018-2020. Số lượng thành viên HTX tăng thêm trong 2018 là 2% trở lên và giai đoạn 2018-2020 là 3%. Giai đoạn 2018-2020, thu nhập bình quân của người lao động trong HTX mỗi năm tăng 13% trở lên. Năm 2018, thành lập mới 1 HTX và giai đoạn 2018-2020 thành lập mới 2 HTX.

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cũng đã bày tỏ một số những khó khăn vướng mắc của Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể của huyện Tam Nông trong việc thực hiện Luật HTX năm 2012 cũng như các giải pháp mà huyện Tam Nông đặt ra để thực hiện. Đông chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã có những kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm có cơ chế, biện pháp phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020, xem xét hỗ trợ kinh phí cho các HTX trong việc xây dựng trụ sở, đồng thời tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ HTX nói chung. Đè nghị Liên minh HTX tỉnh quan tâm, nâng mức vốn cho vay từ quỹ Phát triển các HTX, để giúp các HTX phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thăm quan các mô hình HTX tiêu biểu để cùng học tập và phát triển./.

Hải Đăng