Tam Nông chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Chiêm Xuân 2018

Đến thời điểm này, 2.600 ha lúa Chiêm Xuân của huyện Tam Nông sinh trưởng và phát triển tốt. Cây lúa đang chuẩn bị đến thời kỳ đứng cái làm đòng, đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát triển, phá hoại, đặc biệt là Châu chấu tre lưng vàng. Trước tình hình trên, BCĐ sản xuất nông nghiệp của huyện cùng các xã, thị trấn và bà con nông dân đang tích cực, chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại, nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018. 

Đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV - PCT Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến Nông, Trạm BVTV kiểm tra sâu bệnh tại xứ đồng Nhà Xá - khu 7 xã Cổ Tiết.

Ngay sau khi nhận được thông tin của Trạm Bảo vệ thực vật, UBND huyện do đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm Khuyến Nông, Trạm BVTV đã đến kiểm tra tại diện tích của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bình tại khu đồng Nhà Xá - khu 7 xã Cổ Tiết, đánh giá tình hình và có hướng chỉ đạo cụ thể.

Châu chấu bắt đầu nở ngày 16/4/2018 tại 5 xã Cổ Tiết, Quang Húc, Văn Lương, Tứ Mỹ, Hiền Quan. Châu chấu tuổi 1, 2 đang co cụm thành ổ trên bờ cỏ, bụi cây ven đồi và đã bắt đầu di chuyển xuống các ruộng lúa liền kề với mật độ 15 - 40 con/m2, cao 60 - 120 con/m2, cục bộ ổ 150-200 con/m2. Diện tích lúa bị nhiễm châu chấu khoảng 0,18 ha. Trong 7 ngày tới, nếu không được phòng trừ kịp thời, châu chấu sẽ tiếp tục nở tại 1 số xã đã có nguồn châu chấu từ những năm trước. Mật độ tiếp tục tăng lên và di chuyển, thiết lập quần thể và gây hại trên lúa, ngô và các cây trồng khác. Các xã cần đặc biệt lưu ý: Cổ Tiết, Quang Húc, Tứ Mỹ, Văn Lương, Thanh Uyên, Hiền Quan, Hùng Đô, Tề Lễ, Phương Thịnh, Dị Nậu, ...

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, tuyên truyền đến bà con nhân dân, áp dụng tổng hợp các biện pháp để tiêu diệt châu chấu. Trong đó coi trọng biện pháp thủ công, vợt bắt những ổ còn co cụm ở trên mặt đất, ruộng lúa, ruộng ngô, bờ cỏ đem tiêu hủy. Đối với những ổ châu chấu trên đồi rừng, khó áp dụng biện pháp thủ công hoặc châu chấu đã di chuyển, tổ chức các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch để tiêu diệt. Tạm thời sử dụng các loại thuốc được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng của Việt Nam có tác dụng tiếp xúc mạnh (Ví dụ: Victory 585EC, F16 600EC, Neretox 95WP, ...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên vỏ bao bì.  Ngoài ra, cần thường xuyên theo dõi các đối tượng dịch hại khác như: Sâu đục thân, rầy các loại, bọ xít dài ... Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

Hải Đăng