Tam Nông tích cực khắc phục hậu quả lúa, mạ chết do đợt rét đậm, rét hại vụ Xuân 2018.

Ngày 19 tháng giêng tức ngày mùng 4 tết âm lịch, UBND huyện Tam Nông đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn, phối hợp với các ban ngành để chỉ đạo nông dân trong huyện tranh thủ thời tiết ấm, đẩy mạnh sản xuất, tập trung khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại gây ra.

Tam Nông tích cực khắc phục hậu quả lúa, mạ chết do đợt rét đậm, rét hại vụ Xuân 2018.

(Tam Nông tích cực khắc phục hậu quả lúa, mạ chết do đợt rét đậm, rét hại vụ Xuân 2018.)

Gia đình bà Nguyễn Thị Chung, khu 3 xã Tam Cường đã cấy hết diện tích 4 sào trước tết nguyên đán, song vì lý do thời tiết nên diện tích lúa mới cấy của gia đình bà bị chết rét khá nhiều. Theo hướng dẫn của BCĐ sản xuất huyện, xã, gia đình bà Chung đã tích cực, chủ động gieo mạ sân để chủ động mạ cấy dặm lại diện tích. Bà Nguyễn Thị Chung - khu 3 xã Tam Cường chia sẻ: “Diện tích nhà tôi là hơn 4 sào nhưng mà lúa đã chết rất nhiều. Nhà tôi đã mua giống Khang Dân về gieo mạ sân từ hôm 19 tháng 12 âm lịch và đợt 2 là 29 tết để có mạ chuẩn bị đến ra giêng cấy dặm cho hết diện tích”.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến trung tuần tháng 2/2018, Tam Nông đã gieo cấy 2.600 ha lúa đạt kế hoạch tỉnh giao. Tuy nhiên, do thời tiết rét đậm, rét hại nên đã có 47,9 ha gieo xạ và lúa mới cấy bị chết rét. HUBND huyện Tam Nông đã chủ động triển khai các biện pháp: Hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng giống dự phòng, gieo mạ sân để chủ động cấy dặm. Đối với các diện tích lúa cấy còn lại, UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Thuỷ nông cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn nước dưõng để đảm bảo cho cây lúa vụ Xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Phan Đức Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tam Nông cho biết: “Trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua, một số diện tích lúa mới cấy đã bị chết, trước tình hình trên UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phổ biến cho bà con sử dụng giống lúa dự phòng bằng hình thức gieo mạ sân, hoặc sử dụng mạ còn tồn để cấy bù vào các diện tích lúa đã chết, để đảm bảo cấy hết diện tích”.

Hiện nay, bà con nhân dân các xã, thị trấn của huyện Tam Nông đang tích cực khắc phục cấy dặm số diện tích lúa gieo xạ và lúa cấy đã bị chết rét. Dự kiến xong trong tháng 02/2018 để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân đã đề ra./.

Hải Đăng