Thông báo số 1920-1921-1922/UBND-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của UBND huyện T.Nông về tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 4 (2018-2019); thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; làm việc trong ngành chế tạo tại Đài Loan