Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Chiều ngày 14/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông triển khai hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; nghe UBND huyện báo cáo kết quả rà soát và phương án sắp xếp lại trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường phổ thông và các trung tâm thuộc sự nghiệp giáo dục công lập đến năm 2021. Đồng chí Bùi Đình Thi –TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy;  đại diện Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng:TCKH, Nội vụ, Chi cục Thông kê huyện, KTHT, TNMT, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị nề nếp, hiệu quả; tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; phân công 60 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ huyện về sinh hoạt ở khu dân cư để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó đã từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Đảng bộ huyện 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen; năm 2016, 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua, là Đảng bộ duy nhất trong tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,2%, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Trong đó giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp tăng 22,4%; công nghiệp- xây dựng tăng 13,8%; dịch vụ tăng 5,9%. Công cuộc xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, có 6/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 300% kế hoạch đến năm 2020. Trên địa bàn huyện có 19/20 xã thị trấn thực hiện công tác DĐRĐ NN đã DĐ được gần 1.700ha đạt trên 93% kế hoạch; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đồng bộ, bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện hiệu quả, các chính sách cho gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Công tác quân sự quốc phòng địa phương thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm theo luật định.

Về kết quả rà soát và phương án sắp xếp lại trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường phổ thông và các trung tâm thuộc sự nghiệp giáo dục công lập đến năm 2021. Hiện nay toàn huyện Tam Nông có tổng số 59 trường(20 trường MN, 20 Trường TH, 19 trường THCS), sự nghiệp giáo dục huyện Tam Nông được giao 1.283 biên chế. Sau khi rà soát , toàn huyện có 7 trường TH, THCS có quy mô số lớp, số học sinh nhỏ có thể sáp nhập ở các xã(Vực Trường, Phương Thịnh, Tứ Mỹ, Tam Cường, Hương Nha, Hồng Đà, Xuân Quang); xóa 3 điểm trường lẻ(MN Cổ Tiết, MN Văn Lương, MN Hiền Quan). Năm học 2018 – 2019 huyện Tam Nông thực hiện sáp nhập 06 trường TH, THCS thành 03 trường thuộc 03 xã(Vực Trường, Tam Cường, Phương Thịnh). Các năm tiếp theo giai đoạn 2019 – 2021, dự kiến sáp nhập 08 trường TH, THCS thành 04 trường thuộc các xã: Tứ Mỹ, Hồng Đà, Xuân Quang, Hương Nha. Đến năm 2021 toàn huyện còn 52 trường, giảm 7 trường đạt tỷ lệ 11,8%,  dự kiến giảm 148 biên chế.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018, Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, xây dựng báo cáo sát với tình hình thực tế, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về  những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trình HĐND xem xét trong kỳ họp tới.  

 Về phương án sắp xếp lại trường, lớp, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường mầm non, trường phổ thông và các trung tâm thuộc sự nghiệp giáo dục công lập đến năm 2021, đồng chí Bí Thư Huyện ủy yêu cầu. UBND huyện xây dựng phương án cụ thể đảm bảo đúng quy trình, quy định về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất; tạm dừng việc tuyển dụng các  chức danh văn thư, kế toán trường học ở nơi khác chuyển về; bố trí, sắp xếp, điều động giáo viên đảm bảo cơ cấu bộ môn, ưu tiên sắp xếp, điều động ở các nơi thừa đến nơi thiếu. Năm học 2018 – 2019 thực hiện sáp nhập 06 trường TH, THCS thành 03 trường thuộc 03 xã(Vực Trường, Tam Cường, Phương Thịnh) trên cơ sở đó đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai trong những giai đoạn tiếp theo.

Công Khanh – Tuấn Dũng