Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban thường kỳ quý III năm 2017.

Ngày 23/8/2017, UBND huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017; tiến độ thực hiện công tác DĐRĐ NN; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND huyện về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phan Đức Tài – UVBTV – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phan Trường Lưu – Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện; thành viên UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; thành viên Ban chỉ đạo DĐRĐNN huyện; Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã, thị trấn; lãnh đạo và chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND & UBND huyện.

UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ quý III năm 2017.

 Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đã có những chuyển biến tích cực. Ngoài 4 xã được công nhân đạt chuẩn NTM trong năm 2016, có 7/19 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí; có 8/19 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Các xã đã lựa chọn và đề ra phương hướng cụ thể, để thực hiện từng tiêu chí rõ ràng và quyết tâm thực hiện các tiêu chí đạt được theo từng năm và kế hoạch giao chỉ tiêu. Một số mô hình, dự án đầu tư phát triển sản xuất bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh và đã định hướng được sản xuất hàng hóa, sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn để giảm thiểu chi phí, tăng thu nhập cho nhân dân.

Sau hơn 2 năm thực hiện DĐRĐNN, trên địa bàn huyện đã thu được những kết quả quan trọng. Đến nay, 20 xã, thị trấn thực hiện công tác DĐRĐNN, số hộ tham gia dồn đổi là 10.722 hộ, số thửa dồn đổi 60.065 thửa, tổng diện tích đăng ký dồn đổi tổng hợp của các xã, thị trấn là 2.333,98 ha; tính đến nay, kết quả thực hiện dồn đổi trên địa bàn huyện là 1.329,83 ha, đạt 56,98%, số thửa giảm 41.126 thửa, bình quan diện tích sau dồn đổi là 592,36m2/thửa, nhiều thửa có diện tích hàng nghìn mét vuông để chuyên canh, nuôi trồng thủy sản. Hết năm 2017 huyện Tam Nông phấn đấu hoàn thành công tác DĐRĐNN theo Nghị quyết 93-NQ/HU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đến nay các xã, thị trấn đều có quy hoạch bãi tập kết rác thải tập trung, tuy nhiên phần lớn các xã chưa có Ban chỉ đạo cấp xã, chưa xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải, việc đầu tư xây dựng hạ tâng khu tập kết rác chưa được triển khai.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn phân tích những tồn tại, hạn chế và việc chậm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đó là: Một số cấp ủy chính quyền cơ sở triển khai chậm, thiếu quyết tâm, vẫn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào huyện, đặc biệt là việc thu gom, vân chuyển, xử lý rác thai sinh hoạt, công tác DĐRĐNN …Công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn hạn chế, chưa tạo ra được các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mớí.

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ban chỉ đạo xây dựng NTM  của huyện phối hợp với các địa phương đánh giá chính xác các tiêu chí NTM để có kế hoạch xây dựng các tiêu chí NTM trong năm 2018, thành lập đoàn kiểm tra đánh giá đầy đủ, chính xác các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập bình quân đầu người. Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tập trung xây dựng các khu dân cư đạt chuẩn NTM. BCĐ xây dựng NTM huyện phối hợp với 02 xã Hồng Đà và Vực Trường  hoàn thiện hồ sơ, quy hoạch xây dựng địa điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, phấn đấu 02 đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Trong quý IV năm 2017, các địa phương phải thành lập ít nhất một tổ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời triển khai thu quỹ bảo vệ môi trường. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là các diện tích đất sau dồn đổi, các địa phương cần chủ động liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, từ đó hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá, đạt hiệu quả cao. những vướng mắc trong công tác DĐRĐNN cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để khẩn trương tiến hành giao ruộng ngoài thực địa cho nông dân kịp thời sản xuất. Những vấn đề phức tạp nảy sinh, đặc biệt là việc khiếu nại của người dân thuộc thẩm quyền của địa phương phải giải quyết triệt để. Đài TT – TH huyện tăng cường tuyên truyền các gương điển hình, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong xây dựng NTM. Biểu dương kịp thời các địa phương đạt thành tích trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời lấy tiêu chí xây dựng NTM mới làm tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm của các địa phương.

Lưỡng Anh – Tuấn Dũng