Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ 17, khóa 29 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều ngày 26/6/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn (2008-2018); tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 93 – NQ/HU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác DĐRĐ NN. Dự hội nghị có đồng chí Trần Phù Tiêu – UVBTV TU Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy cùng lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ 17, khóa 29 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây 14,5%, đứng thứ 2 toàn tỉnh; trong đó giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp có sự đột phá tăng 22,4%, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 13,8%, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 5,9%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, năng suất lúa đạt 62 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay; các dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Tề Lễ, Quang Húc tiếp tục phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, sản phẩm chăn nuôi tiêu thụ tốt như: Công ty CP DTK thả trên 500 nghìn gà đẻ cung cấp cho thị trường trên 400 nghìn quả trứng/ngày; Công ty TNHH Minh Hiếu Phú Thọ nuôi  trên 1.600 lợn nái và lợn thịt; Công ty DABACO nuôi trên 2.200 lợn nái; Trang trại nuôi của bà Nguyễn Thúy Anh hiện có 3.500 lợn thịt. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển đồng bộ, bền vững, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện hiệu quả, các chính sách cho gia đình có công với cách mạng và chính sách xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Công tác quân sự quốc phòng địa phương thực hiện nghiêm túc, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm theo luật định. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị đi vào nề nếp, hiệu quả; đã làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ cấp huyện và cấp cơ sở; tiến hành hạ loại trong xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đối với 14 chi bộ, 26 đảng viên. Duy trì thực hiện việc đưa cán bộ cấp huyện về sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư, qua đó đã tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết 240 lượt ý kiến của đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, nhờ đó tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao.

Về kết quả công tác DĐRĐ theo Nghị quyết 93 – NQ/HU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tính đến 5/2018 trên địa bàn huyện Tam Nông đã dồn đổi ruộng đất được gần 1.700ha đạt 93% kế hoạch, số thửa tham gia DĐ 91.907 thửa, số thửa giảm 62.492 thửa, diện tích bình quân mỗi thửa sau DĐ 573,75 mét vuông/ thửa,.6/19 xã đã hoàn thành toàn bộ quy mô diện tích dồn đổi trên cả đất lúa và đất màu..Cùng với đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã  kịp thời chỉ đạo triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau  Sau DĐRĐ NN đến năm 2025. Sau DĐRĐ NN cũng như chính sách tích tụ ruộng đất NN, một số xã có điều kiện để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng địa phương như: Mô hình liên kết sản xuất chuối, cam, bưởi diễn, lúa giống, cây dược liệu, trồng ớt, xây dựng nhà lưới công nghệ cao tại xã Hương Nộn...

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh gia cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (2008-2018) và thực hiện Nghị quyết số 93 – NQ/HU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về công tác DĐRĐ NN trên bàn huyện. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ngành nông nghiệp huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết về vật tư, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ tốt nhất cho sản xuất vụ mùa và vụ đông; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt với phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôi mới, phấn đấu hết năm 2018 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Tứ Mỹ, Tề Lễ), xây dựng 5 khu dân cư nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau DĐRĐ NN, tiếp tục thực hiện công tác DĐ, tích tụ đất đai; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã trong việc quản lý, ngăn chặn không để xảy ra việc chuyển mục đích đất trái quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế theo lộ trình đến năm 2021; thực hiện sáp nhập 06 trường TH, THCS thành 03 trường thuộc 03 xã (Vực Trường, Tam Cường, Phương Thịnh); triển khai sáp nhập khu dân cư các xã, thị trấn, phấn đấu đến năm 2021 giảm 35% số khu dân cư và số cán bộ khu dân cư trong toàn huyện; thực hiện tốt chính sách xã hội và người có công với cách mạng; các Chi, Đảng bộ tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện đến hết nhiệm kỳ; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, xác định và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết có hiệu quả  những vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, không phát sinh các điểm nóng trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện DĐRĐNN

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện DĐRĐNN

 Nhân dịp này UBND huyện Tam Nông đã khen thưởng cho 06 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện DĐRĐNN theo Nghị quyết số 93 – NQ/HU ngày 30/6/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về công tác DĐRĐ NN trên bàn huyện Tam Nông.

 

 Tuấn Dũng