Tam Nông tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 27/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (BCĐ 1237) huyện Tam Nông đã tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Tập huấn hướng dẫn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Văn Ngọc - Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ 1237 cấp huyện; Thành viên BCĐ 1237 cấp huyện, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BCH Quân sự huyện; lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Thành viên Hội đồng chính sách, công chức Lao động TB&XH, Trưởng khu dân cư các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Huyện Tam Nông hiện đã quy tập được tổng số 413 Liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trong đó quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ của huyện là 267 hài cốt Liệt sỹ. Tam Nông luôn xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”. Đến nay, Tam Nông đã cơ bản hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ của huyện giai đoạn 2014-2018. Huyện đã khai thác, sử dụng có hiệu quả về việc rà soát danh sách, cung cấp thông tin về Liệt sỹ, mộ Liệt sỹ. Tích cực thu thập, kết nối và xử lý thông tin xây dựng cơ sở giữ liệu về Liệt sỹ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh để phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ của địa phương. Tổ chức tốt việc rà soát, hoang thiện hồ sơ, danh sách Liệt sỹ của huyện, bàn giao danh sách Liệt sỹ cho các tỉnh bạn, phân tích xác định cơ bản tổng số Liệt sỹ đã hy sinh trên địa bàn huyện qua các thời kỳ, kết luận số Liệt sỹ đã quy tập, số Liệt sỹ cần phải quy tập, đặc biệt đã tổ chức quy tập được 02 hài cốt Liệt sỹ vào nghĩa trang của huyện và địa phương.

Tại hội nghị, gần 300 đại biểu đã được báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn một số nhiệm vụ chính trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ như: Công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sỹ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sỹ trong nghĩa trang liệt sỹ, kết luận địa bàn... Ngay sau hội nghị này, các thành viên BCĐ 1237 của huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn, triển khai cụ thể tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện nắm chắc các bước, thực hiện thống nhất trên địa bàn về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 1237/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ 1237 cấp huyện phát biểu tại buổi tập huấn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ 1237 cấp huyện khẳng định: Trong những năm qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, số liệt sỹ chưa được tìm kiếm hài cốt vẫn còn nhiều, hoặc đã được quy tập vào các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính còn cao, việc thông tin mộ liệt sỹ đến thân nhân, gia đình liệt sỹ có lúc chưa đầy đủ và kịp thời. Đây là những trăn trở, day dứt và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong huyện, đòi hỏi phải thực hiện tốt hơn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

 Hải Đăng