UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8/2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện.

Ngày 14/8, UBND huyện đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Tài - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Phan Văn Ngọc - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục & Đào tạo, Ban quản lý dự án các công trình đầu tư của huyện, Ban Quản lý các công trình công cộng, Văn phòng đăng ký QSDĐ, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông.

Sau khi nghe Ban quản lý các công trình công cộng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo đề xuất xây dựng các điểm thu gom rác thải của xã, thị trấn; việc tổ chức thu gom rác thải tại thị trấn Hưng Hóa, khu vực cầu Phong Châu, ngã tư xã Cổ Tiết và các điểm thu gom rác thải tập trung tại các xã, thị trấn; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 tại các nhà trường trên địa bàn huyện các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận đối với từng nội dung cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả các ngành đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và  hoàn thành đúng thời gian theo quy định.

  Hồng Tám