UBND huyện Tam Nông kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 4/7/2018, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai các nội dung: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Đức Tài – UVBTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

UBND huyện Tam Nông kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018

6 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo toàn diện và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung mọi nỗ lực, giải pháp thực hiện các khâu đột phá, các chương trình kinh tế trọng điểm; chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ước đạt 14,5% (Đứng thứ 2 toàn tỉnh), trong đó giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp  có sự đột phá tăng 22,4%, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp – xây dựng tăng 13,8%, giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng 5,9%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, năng suất lúa đạt 62 tạ/ha cao nhất từ trước đến nay. Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện 6 tháng đầu năm trên 28 tỷ đồng đạt 40,3 % kế hoạch; tổng thu ngân sách huyện thực hiện 6 tháng gần 225 tỷ đạt 67,2% dự toán; tổng chi ngân sách cấp huyện trên 174 tỷ đồng đạt 52,2% dự toán. Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện tiếp 215 lượt người và nhận 174 đơn, giải quyết 162 đơn đạt 93%. Công tác tiếp công dân tại các đơn vị được duy trì thường xuyên; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời theo quy định.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao và biểu dương các cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2018. Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 còn nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị.Các thành viên UBND huyện phát huy cao hơn trách nhiệm, trí tuệ trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện tạo sự lan tỏa từ huyện đến cơ sở. Bám sát chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng bộ huyện, HĐND huyện để có biện pháp, giải pháp cho sát và phù hợp với tình hình thực tế địa phương; cụ thể hóa các chương trình công tác của ngành mình, cấp mình. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tập trung xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị  trong thực thi công vụ nhằm giảm chi phí về thời gian và quy trình trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, phòng chống, tham nhũng, lãng phí.  Thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, chi mua sắm phương tiện. Văn phòng HĐND huyện tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới.

Tuấn Dũng