Thị trấn Hưng Hoá

Hưng Hoá ngày nay là thị trấn miền núi, là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của huyện Tam Nông, phía Bắc giáp xã Hương Nộn, phía Đông Nam giáp xã Dậu Dương và xã Bản Nguyên của huyện Lâm Thao, phía Nam giáp xã Đào Xá của huyện Thanh Thủy, phía Tây Nam giáp xã Dị Nậu, toàn thị trấn có diện tích tự nhiên là 470,77ha, thị trấn có 1175 hộ dân với 4285 nhân khẩu được phân bố ở 7 khu dân cư. Đảng bộ Thị trấn Hưng Hóa có 7 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Y Tế với tổng số 337 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, Đảng bộ chính quyền và các ngành đoàn thể nhiều năm liền đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

I. THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRẤN HƯNG HÓA HUYỆN TAM NÔNG

Thị trấn Hưng Hóa huyện Tam Nông là địa phương có phong trào yêu nước, chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử các thế hệ người dân nơi đây đã tạo dựng nên truyền thống tốt đẹp đó là cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, có lòng yêu nước nồng nàn, có tinh thần anh dũng trong đấu tranh chống thiên tai và giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương, đất nước. Thành Hưng Hóa xưa đã từng là thủ phủ của tỉnh Hưng Hóa, lịch sử thành Hưng Hóa gắn liền với phong trào Cần Vương đầu thế kỷ XIX và danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà quân sự Nguyễn Quang Bích.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 85 năm qua nhân dân Hưng Hóa đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, không sợ mất mát hi sinh để giành được những thắng lợi rất đáng tự hào, đó là tích cực tham gia đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945, lật đổ ách thống trị của thực dân và phong kiến tay sai, xây dựng chế độ mới. Năm 1948 giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn gay go quyết liệt thì tháng 10 năm 1947 hội đồng chính phủ quyết định sát nhập các làng: Dị nậu, Trúc Phê, Bắc Giáp và làng Bình Phúc, Mai Lĩnh thành xã Bạch Đằng. Chi bộ Đảng xã Bạch Đằng lúc bấy giờ là tiền thân của Đảng bộ Hưng Hóa sau này đã được thành lập và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng của địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo chung của cấp ủy và chính quyền các cấp, chi bộ đã tổ chức cho nhân dân toàn xã vừa xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh, đồng thời tích cực đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến đến ngày thắng lợi. Nhân dân Hưng Hóa đã giúp đỡ, che chở, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn lượt đồng bào cùng nhiều cơ quan đơn vị bộ đội về sơ tán, đóng quân tại địa phương trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước; Trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền bắc của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đảng bộ Hưng hóa đã động viên nhân dân tiếp tục phát huy thuận lợi khai thác tiềm năng thế mạnh, quyết tâm phấn đấu và giành được những thành tích quan trọng trên tất các lĩnh vực đời sống văn hóa- xã hội- an ninh- quốc phòng.

Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc gìn giữ đất nước, thị trấn Hưng Hóa đã được nhà nước truy tặng danh hiệu cho 04 bà Mẹ Việt nam anh hùng, 64 liệt sỹ, 42 thương binh. Ghi nhận những đóng góp lớn lao đó ngày 23/5/2005 nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Hưng Hóa đã vinh dự được chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu " Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống pháp.

Hưng Hoá ngày nay là thị trấn miền núi, là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của huyện Tam Nông, phía Bắc giáp xã Hương Nộn, phía Đông Nam giáp xã Dậu Dương và xã Bản Nguyên của huyện Lâm Thao, phía Nam giáp xã Đào Xá của huyện Thanh Thủy, phía Tây Nam giáp xã Dị Nậu, toàn thị trấn có diện tích tự nhiên là 470,77ha, thị trấn có 1175 hộ dân với 4285 nhân khẩu được phân bố ở 7 khu dân cư. Đảng bộ Thị trấn Hưng Hóa có 7 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ Y Tế với tổng số 337 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, Đảng bộ chính quyền và các ngành đoàn thể nhiều năm liền đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo  sát sao của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Tam Nông, Đảng bộ, nhân dân thị trấn Hưng Hóa cố gắng nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng xây dựng và phát triển, đời sống của các hộ dân ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,3 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đạt 242kg/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu trí mới còn 5,92%. Nhân dân thị trấn Hưng Hoá đã biết tự làm giàu trên mảnh đất quê hương mình, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng rộng khắp và có chiều sâu.

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Có 5/7 khu dân cư đạt và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hoá cấp tỉnh, có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia và là đơn vị văn hoá cấp tỉnh, có 7/7 khu dân cư có nhà văn hoá với đầy đủ các thiết chế văn hoá để hoạt động. Các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống, trong đó có cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” mà nòng cốt là cuộc vận động “ Xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá” đã được toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua bình xét hàng năm có trên 82% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

II. DANH BẠ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY, UBND,

 CÁC ĐOÀN THỂ THỊ TRẤN HƯNG HÓA

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số ĐT

1

Hoàng Văn Oai

1971

Bí thư ĐU- CTHĐND

0983896378

2

Bùi Quốc Tuấn

1962

Phó Bí thư TTĐU

0983968224

3

Nguyễn Trung Kiên

1962

HUV-Phó BTĐU-CT.UBND

0983896108

4

Trần Văn Hải

1979

Phó chủ tịch HĐND

01652009222

5

Nguyễn Khắc Sang

1967

Phó chủ tịch UBND

0979234126

6

Trần Ngọc Bốn

1959

CT.UBMTTQ

0983896449

7

Vũ Viết Hào

1957

CT. Hội ND

01688976105

8

Nguyễn Thị Oanh

1963

CT. Hội PN

01652204269

9

Đoàn Huy Hoàng

1961

CT. Hội CCB

01699636158

10

Trần Văn Quang

1987

Bí thư Đoàn TN

0977362172

11

Trần Văn Tiến

1960

Trưởng công an

0915599761

12

Nguyễn Tiến Quân

1981

CHTBCHQS

0963186134

13

Đỗ Xuân Thành

1983

Công chức VPTK

0987343831

14

Vũ Anh Ngọc

1979

Công chức Văn phòng UBND

0962010755

15

Vũ Thị Thu Quyên

1980

Công chức Thống kê

0978143134

16

Trần T Thúy Hạnh

1979

Công chức Tài chính

01679744777

17

Nguyễn Thị Thu

1984

Công chức kế toán

01649427322

18

Hà Văn Tám

1971

Công chức ĐC- GTTL &MT

0976 271971

19

Trần Thị Ngọc Lan

1983

Công chức ĐC-XD

0976155411

20

Trần Hồng Mỹ

1959

Công chứcTư pháp

0984282378

21

Nguyễn T Tân Hằng

1979

Công chức Tư pháp -HT

0982541265

22

Hoàng Đình Huấn

1962

Công chức VH thông tin

0904045070

23

Đỗ Văn Chung

1960

Công chức LĐTBXH

0985916632