Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Cổ Tiết khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều ngày 27/6/2016, HĐND xã Cổ Tiết  khóa XXIII tổ chức kỳ họp thứ nhất để tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã và nghe báo cáo kết quả cuộc cầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐNĐ huyện, đồng chí Trần Trọng Vĩnh – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt  của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã, khóa XXIII và Thông báo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2016-2021. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, với số phiếu tín nhiệm cao, kỳ họp đã bầù các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 -2021 đó là: ông Đỗ Tiến Sỹ – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khóa XXII tiếp tục tái cử bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 – 2021; ông Nguyễn Duy Quân tiếp tục tái cử được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã; ông Hán Minh Đức tiếp tục tái cử được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; Kỳ họp cũng tiến hành bầu Phó chủ tịch UBND xã, thành viên UBND xã và trưởng, phó Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội HĐND xã Khóa XXIII nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Tuấn Dũng