Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa – vụ đông 2016 và công bố quyết định thành lập cụm công nghiệp Cổ Tiết - huyện Tam Nông

Sáng ngày 16/5/2016, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa – vụ đông, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và công bố quyết định thành lập Cụm công nghiệp Cổ Tiết – huyện Tam Nông – tỉnh Phú Thọ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, BCĐ phòng chống lụt, bão huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa – vụ đông  2016 và công bố quyết định thành lập cụm công nghiệp Cổ Tiết - huyện Tam Nông

(Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân, triển khai sản xuất vụ mùa – vụ đông 2016 và công bố quyết định thành lập cụm công nghiệp Cổ Tiết - huyện Tam Nông)

Vụ Đông Xuân 2015 - 2016, huyện Tam Nông đã gieo cấy được 2.663ha lúa, năng suất ước đạt 59 tạ/ha, sản lượng ước đạt 15.709 tấn. Tổng lượng giống đã tiếp nhận và cung ứng 2.430kg, chất lượng giống đáp ứng tốt yêu cầu. Ngay từ đầu vụ, Ban chỉ đạo sản xuất huyện đã chủ động trong công tác điều tra, dự thính, dự báo, nhận định, đánh giá sát tình hình sâu bệnh, phát hiện sớm và triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh gây hại không để tình trạng sâu bệnh sảy ra trên địa bàn. 

Trong vụ sản xuất Hè Thu, huyện Tam Nông chỉ đạo các địa phương sử dụng các giống lúa chất lượng, có năng suất cao, có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày. Trước những dự báo khó khăn về nước tưới trong vụ sản xuất Hè Thu 2016, huyện Tam Nông chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo sạ ngay sau khi thu hoạch, cải tạo nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo đủ nguồn nước tưới trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện hiệu quả các phương án phòng chống cháy rừng, triển khai công tác phòng chống lụt bão và chống thiên tai. Thực hiện trực ban nghiêm túc, xử lý triệt để các vi phạm đê điều, triển khai các phương án ứng phó khi có bão lụt xảy ra, cung ứng đủ giống cho nông dân, đảm bảo chất lượng và tổ chức khoanh vùng thực hiện các mô hình trình diễn cũng như nhân rộng các mô hình này, hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung: Chỉ đạo gieo cấy lúa hè thu theo đúng lịch thời vụ, điều hành công tác tưới tiêu theo lịch thời vụ đã triển khai; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, nhân rộng mô hình sử dụng giống lúa chất lượng cao; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở rộng các loại cây rau màu trái vụ; sử dụng các loại giống chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh để đưa vào sản xuất. UBND các xã, thị trấn chủ động điều hành thời vụ thông qua điều hành nước tưới, tiêu; tiến hành việc lập phương án chống hạn cụ thể, tổ chức điều hành cung cấp nước khoa học, hợp lý cho từng vùng, từng khu vực; chủ nhiệm các HTX nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp chủ động liên hệ với các cơ quan cung ứng giống của huyện, của tỉnh để cung ứng đủ giống cho nông dân, đảm bảo chất lượng và tổ chức khoanh vùng thực hiện các mô hình trình diễn cũng như nhân rộng mô hình, hoàn thành tốt mọi mục tiêu đề ra. Đề nghị các tổ chức đoàn thể của huyện vận động đoàn viên, hội viên của mình tuyên truyền sâu rộng về việc sản xuất nông sản sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Triển khai sâu rộng công tác phòng chống thiên tai đến tận cơ sở, xác định trọng điểm cũng như phương án xử lý khi có sự cố xảy ra, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão, tích cực tuyên truyền để mọi người cùng có ý thức tham gia phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai một cách hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Hồng Phương – Trưởng phòng quản lý Công nghiệp – Sở Công thương công bố quyết định thành lập Cụm công nghiệp Cổ Tiết – huyện Tam Nông

Cũng tại hội nghị, Sở Công thương đã công bố quyết định số 2490/QĐ-UBND  ngày 15/10/2015, của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Cụm công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông, quy mô diện tích là 72,8ha, ngành nghề đầu tư theo định hương phát triển công nghiệp của huyện và tỉnh.

Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)