Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Tam Nông và xã Dậu Dương

Chiều 22/3/2016, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 – 2021; đồng chí Vi Trọng Lễ - UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Phù Tiêu – UVBTV Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khỏe – UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy - Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Ủy viên Ủy ban bầu cử; đồng chí Phạm Thị Hường – TUV – Giám đốc Sở nội vụ; đồng chí Nguyễn Trung Kiên – TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Tam Nông và xã Dậu Dương.

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Tam Nông; đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện - Phó Chủ tịch UB bầu cử huyện, Phó Ban chỉ đạo thường trực; đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo bầu cử, UB bầu cử huyện và đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Dậu Dương.

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đoàn công tác kiêm tra tại xã Dậu Dương

Tại xã Dậu Dương, lãnh đạo xã đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, cụ thể: Xã đã thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử của xã, tổ chức họp triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về bầu cử. Đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất số lượng đại biểu chính thức HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 25 người; thống nhất giới thiệu ra ứng cử là 51 người; thành lập 08 đơn vị bầu cử, phân bổ hợp lý cơ cấu đại biểu. Theo báo cáo của xã, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần; xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cử chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hòm phiếu, điểm bỏ phiếu đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri hiểu, nắm được nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử - Chủ tịch UB bầu cử  huyện báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại huyện Tam Nông, theo báo cáo của huyện, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn huyện đã được thực hiện theo đúng tiến độ, quy trình. Huyện Tam Nông đã thành lập ra 08 đơn vị bầu cử và tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện Tam Nông được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND huyện số lượng là 40 người, số người được giới thiệu ứng cử là 80 người và không có người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện. Trong đó khối đảng, nhà nước 42 người, khối mặt trận và các đoàn thể 11 người, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các thành phần khác 10 người, đơn vị vũ trang nhân dân 03 người và khối xã, thị trấn 14 người. Về cơ cấu: số đại biểu nữ chiếm 48,75%, người ngoài Đảng chiếm 21,25%, tuổi trẻ chiếm 40%, đại biểu HĐND huyện tái cử chiếm 16,25%, đại biểu tôn giáo là 05%. 100% người được giới thiệu đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Về đại biểu HĐND cấp xã, huyện Tam Nông có tổng số 528 đại biểu ứng cử, số người được giới thiệu ứng cử 1.097 đại biểu, trong đó số người được cơ quan tổ chức giới thiệu là 1.095 người, người tự ứng cử là 02 người. 

Đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử  tỉnh cùng đoàn công tác kiêm tra tại Huyện Tam Nông

Sau khi nghe báo cáo của huyện Tam Nông và xã Dậu Dương, ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ban chỉ đạo, Ủy Ban bầu cử tỉnh, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai bầu cử của huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện đúng chủ trương, đúng sự chỉ đạo của tỉnh, các bước trình tự theo đúng qui định của luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, chủ động và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2016, vì vậy, huyện Tam Nông phải tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thật cụ thể, chi tiết từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu. Để triển khai cuộc bầu cử đúng luật, đúng tiến độ, các tài liệu hướng dẫn bầu cử, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện phải nghiên cứu thật kỹ, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra tại các xã, thị trấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để cử tri hiểu, nắm được nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong việc bầu cử từ đó lựa chọn những đại biểu thực sự ưu tú, xuất sắc, đại diện cho tiếng nói của cử tri và Nhân dân. Bên cạnh đó, huyện phải có phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nắm chắc diễn biến tư tưởng, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở cơ sở, trong Nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trên địa bàn.

Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện khẳng định: Cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)