Dậu Dương sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Đến thời điểm này, xã Dậu Dương huyện Tam Nông đã tổ chức thành thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo đúng quy trình hướng dẫn. Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bởi vậy, trong những ngày này cùng với các địa phương trong huyện, xã Dậu Dương đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Dậu Dương sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(Dậu Dương sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp)

Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về triển khai thực hiện công tác bầu cử, xã Dậu Dương đã thành lập Ủy ban Bầu cử xã, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác bầu cử; thành lập tổ giúp việc phục vụ bầu cử... Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc bầu cử, nên việc giới thiệu người ứng cử được xã thực hiện đúng quy trình, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú cho 53 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, khách quan, nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đến thời điểm này, Dậu Dương đã tổ chức thành thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo đúng quy trình hướng dẫn. Hiện nay, tổng số đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân xã khoá XXV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được lập danh sách chính thức gồm 42 người, số đại biểu được bầu là 25 đại biểu. Về cơ cấu, ứng cử viên là nữ chiếm 42,8 %; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm 31%;đại biểu trẻ tuổi dưới 35 chiếm 26 %; đại biểu Hội đồng nhân dân tái cử chiếm 29 %.

Pano tuyên truyền bầu cử tại UBND xã Dậu Dương

Bên cạnh đó, xã Dậu Dương còn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chính vì vậy trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo những vấn đề có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và công tác bầu cử. Đồng thời, xã còn tích cực triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Cuộc bầu cử sắp tới, xã Dậu Dương có 8 đơn vị bầu cử và 8 khu vực bỏ phiếu. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng trên 1.780 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Tất cả danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt, xã đã quan tâm chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử. Đài truyền thanh xã luôn dành nhiều thời lượng để phát sóng thường xuyên các chuyên mục về bầu cử, những nội dung liên quan đến bầu cử, nhất là những điểm của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Chính quyền địa phương, tổ chức phát thanh các đĩa tuyên truyền về bầu cử do đài truyền thanh huyện cung cấp, đảm bảo truyền tải kịp thời các thông tin về cuộc bầu cử để người dân hiểu, nắm vững các quy định, chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, công tác tuyên truyền bằng trực quan được triển khai tích cực, như kẻ vẽ 12 pa nô; cắt, dán 7 khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử trên băng zôn qua đường; kẻ vẽ 01 mảng tường...

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Dậu Dương cho biết: "Thời gian tới, xã Dậu Dương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện quyền bầu cử của mình. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với UBND xã tổ chức các buổi vận động bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng đúng pháp luật đảm bảo trật tự an toàn xã hội''.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của xã Dậu Dương chắc chắn sẽ diễn ra an toàn, đúng Luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Lan Oanh - Đài TT