Hội nghị giao ban cụm cấp ủy số 1 đặt tại xã Dậu Dương.

Ngày 09/10/2015, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị giao ban cụm cấp ủy quý III/2015 tại 05 cụm đặt tại 05 xã: Dậu Dương, Thọ Văn, Văn Lương, Tứ Mỹ và Quang Húc. Tại cụm số 1 - xã Dậu Dương gồm có 04 xã, thị trấn: Hồng Đà, Thượng Nông, Dậu Dương và thị trấn Hưng Hóa. Dự hội nghị giao ban có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã; đại diện các ngành, đoàn thể, các ban xây dựng Đảng của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND 04 xã, thị trấn trong cụm. Đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị giao ban.
Giao ban cụm cấp ủy số 1 tại xã Dậu Dương

(Giao ban cụm cấp ủy số 1 tại xã Dậu Dương)

Tại hội nghị giao ban cụm cấp ủy, các xã, thị trấn đã báo cáo về tình hình chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng quí III năm 2015  của mỗi địa phương. Trong đó tập trung vào việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch diện tích lúa vụ Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 93 của huyện ủy Tam Nông về công tác DĐRĐ nông nghiệp đến năm 2017 và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015, xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đảm bảo ATGT, trật tự ATXH tại mỗi địa phương. Các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử đụng đất, nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương…

Sau khi nghe những ý kiến tham gia của các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể huyện, đồng chí Phan Đức Tài - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã phát biểu giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các xã trong cụm, đồng thời đồng chí đã nhấn mạnh định hướng về phát triển kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt là trong quý IV năm 2015 đó là: các xã, thị trấn tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhanh chóng kiện toàn lại các Ban chỉ đạo sau Đại hội; tập trung chỉ đạo và kiên quyết trong việc thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chương trình dự án XD NTM, thành lập các tổ thu gom rác thải, đặc biệt ở các khu trung tâm xã, thị trấn đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường. Đối với 2 xã Dậu Dương và Thượng Nông, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lưỡng Anh - Đài TT Tam Nông