Thẩm định xã Dậu Dương đạt chuẩn “Nông thôn mới” năm 2016

Ngày 28/4/2016, tại huyện Tam Nông, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” của tỉnh đã tiến hành thẩm định để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Dậu Dương - huyện Tam Nông đạt chuẩn xã “Nông thôn mới” năm 2016.

Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành thẩm định để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Dậu Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

(Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành thẩm định để đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Dậu Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 )

Tham dự buổi thẩm định có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Về phía huyện Tam Nông có đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Đức Tài - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng “Nông thôn mới” huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; thường trực Ban chỉ đạo xây dựng “Nông thôn mới” xã Dậu Dương về dự.

Dậu Dương là xã miền núi của huyện Tam Nông, có diện tích tự nhiên gần 288ha; dân số có 634 hộ, được chia thành 8 khu hành chính, phân bố dân cư khá đồng đều giữa các khu. Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 24,2 triệu đồng/người/năm, tăng 52,7% so với năm 2011; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,15% theo tiêu chí mới; tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay đạt trên 43,5 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách là 13 tỷ đồng, vốn lồng ghép 14 tỷ đồng, các doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp, ủng hộ đạt trên 16,5 tỷ đồng. Sau 5 năm xây dựng “Nông thôn mới”, xã Dậu Dương từ 6 tiêu chí đến nay đã đạt 18/18 tiêu chí (tiêu chí chợ nông thôn không thực hiện), đã có nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai như: mô hình nuôi nhím, nuôi thỏ, nuôi rắn, trồng cây ăn quả, trồng hoa, thủy sản… góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương; hệ thống giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt trên 82%, giao thông nội đồng được cứng hóa đạt 100%, kênh mương nội đồng được cứng hóa đạt 59,51%; cơ sở hạ tầng như: điện, y tế, trường học đều đạt chuẩn quốc gia; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; môi trường nông thôn được đảm bảo…

Sau khi đi kiểm tra thực tế, các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí xã Dậu Dương đạt 18/18 tiêu chí và sẽ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Dậu Dương là xã đạt “Nông thôn mới” trong thời gian tới. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định cũng lưu ý xã cần giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được; tiếp tục xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh; xây dựng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, có khả năng nhân rộng, phù hợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng “Nông thôn mới”; tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình, dự án, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp, con em địa phương nhằm tăng cường hơn nữa các tiêu chí đã đạt chuẩn để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân./.

Hồng Tám - Hải Đăng (Đài TT)