Xã Dậu Dương khai mạc huấn luyện dân quân năm 2016

Ngày 28/3/2016, Ban CHQS xã Dậu Dương đã tổ chức khai mạc huấn luyện Dân quân năm 2016.

Xã Dậu Dương khai mạc huấn luyện dân quân năm 2016

(Xã Dậu Dương khai mạc huấn luyện dân quân năm 2016)

Trong thời gian tham gia huấn luyện, lực lượng dân quân của xã được quán triệt, học tập các nội dung về Luật nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Lịch sử biển, đảo Việt Nam; Lịch sử vùng đất Tây Nam bộ; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Tình hình kinh tế, chính trị, VHXH, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ sở và cơ quan tổ chức; viết bài thu hoạch và huấn luyện các môn quân sự bao gồm: Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật chiến đấu dân quân bộ binh: súng bộ binh, kiểm tra ném lựu đạn, kiểm tra sử dụng mìn, thuốc nổ, công sự, nguyh trang, vũ khí tự tạo, võ thuật... Về thời gian huấn luyện, chiến sỹ năm thứ nhất huấn luyện trong 15 ngày; chiến sỹ Dân quân cơ động từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 huấn luyện 12 ngày; chiến sỹ dân quân tại chỗ từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 huấn luyện 7 ngày; chiến sỹ dân quân binh chủng huấn luyện 12 ngày.

Qua huấn luyện giúp lực lượng Dân quân trong xã nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, hiểu được nhiệm vụ công tác Quốc phòng, quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, vũ khí tự tạo của lực lượng Dân quân bộ binh và binh chủng; phòng thủ dân sự, thực hiện tốt chức trách được giao, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra./.

Hồng Tám (Đài TT)