Xã Dậu Dương

Nằm ở phía đông nam của huyện Tam Nông, xã Dậu Dương có diện tích tự nhiên là 282,29 ha, toàn xã có 616 hộ, với 2686 nhân khẩu, được phân ra thành 8 khu dân cư, đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Xã Dậu Dương đón danh hiệu chuẩn Quốc gia về Nông thôn mới

(Xã Dậu Dương đón danh hiệu chuẩn Quốc gia về Nông thôn mới)

 

Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm qua với sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tất cả chung một ý trí, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước vươn lên vững chắc, xây dựng quê hương Dậu Dương ngày càng giầu mạnh.

Chúng ta phấn khởi, tự hào với những thành tích đã đạt được khẳng định vai trò, vị trí của một quê hương giàu truyền thống Cách mạng, ngày càng đổi mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội tính đến hết năm 2014: Bình quân lương thực 418 kg/ người/năm; bình quân thu nhập 20,8 triệu đồng/ người/năm, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá “ tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong hoạt động cộng đồng, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 93%, đến nay có 2 khu dân cư văn hoá cấp tỉnh, 01 khu dân cư văn hoá cấp huyện 3 năm liền.Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ngày một phát triển.

Trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 1, trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2.

Xã đạt cuẩn quốc gia về Y tế giai đoạn 2010 - 2020.

Tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ, đến nay đã đạt 16/19 tiêu trí, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu trí nông thôn mới vào năm 2015.

Toàn Đảng bộ có 180 đảng viên, được phân thành 11 chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ hết sức quan tâm chỉ đạo và chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng trong Cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chíh sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai sâu rộng tới toàn thể Đảng vỉên và nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được, trong những năm gần đây Đảng bộ và Chính quyền luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi Cán bộ, Đảng viên, luôn phát huy tính tiên phong, cùng toàn thể Nhân dân xã Dậu Dương vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước đi lên trên con đường đổi mới 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hồng Minh

1972

BT Đảng ủy

 

0983896440

2

Đào Tiến Lực

1976

CT. UBND

 

0983689176

3

Nguyễn Thị Thắm Thịnh

1972

PBTTT Đảng ủy

 

0989891589

4

Nguyễn Văn Tám

1965

PCT. HĐND

 

01644890870

5

Nguyễn Trọng Thi

1973

PCT. UBND

 

09795900333

6

Nguyễn Bá Sơn

1958

CT. UBMTTQ

 

01685976881

7

Nguyễn Hữu Thái

1964

CT. Hội CCB

 

01246931161

8

Nguyễn Cảnh Phong

1983

CT. Hội Nông dân

 

0914590550

9

Phùng Thị Mùi

1983

CT. Hội PN

 

01245192318

10

Phan Mạnh Quyết

1986

Bí thư Đoàn TN

 

0982150786

11

Phan Tuấn Anh

1961

Công chức địa chính

 

0983164561

12

Khổng Thị Thu Huyền

1987

CC Kế toán

 

0972239987

13

Nguyễn Thị Thu Thủy

1984

CC Tài chính

 

01665908430

14

Nguyễn Chí lãm

1967

CC VP thống kê

 

0963014810

15

Nguyễn Thị Việt Minh

1974

CC VP thống kê

 

0972976156

16

Nguyễn Hữu Hưng

1968

CC Tư pháp-HT

 

01695145337

17

Lê Quang Tuyên

1959

Chỉ huy trưởng QS

 

01687323001

18

Nguyễn Ngọc Chí

1971

CC VH-XH

 

01677374160

19

Phan Anh Đức

1978

CC VH-XH

 

0932339878

20

Nguyễn Văn Ngọc

1957

CC ĐC nông nghiệp

 

0982711828

21

Nguyễn Ngọc Kiên

1981

Trưởng công an

 

01684200439

22

Nguyễn Thị Ngọc Hòa

1991

Cộng tác viên CT XH

 

01656292825