Ban chỉ đạo bầu cử huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại xã Hồng Đà và Thượng Nông

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở cơ sở, chiều ngày 5/5/2016 đoàn công tác của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Tam Nông do đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại 2 xã: Hồng Đà và Thượng Nông. Cùng đi có đồng chí Hà Thị Việt Hà-UVBTV Huyện ủy – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Ban tổ chức Huyện ủy.  

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hồng Đà

(Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hồng Đà)

Đoàn công tác đã nghe đại diện Ban chỉ đạo bầu cử xã Hồng Đà và xã Thượng Nông báo cáo về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; nghe công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND xã, kế hoạch tổ chức triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Việc lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú được thực hiện tốt; danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết đúng thời gian quy định, đúng trình tự, đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả. Sau hiệp thương lần thứ 3, xã Hồng Đà có 42 người tham gia ứng cử để bầu lấy 25 đại biểu, về cơ cấu, thành phần: tỷ lệ nữ 15 người đạt tỷ lệ 35,7%, tuổi trẻ 10 người đạt 23,8%, người ngoài Đảng 15 người đạt 35,7%, đại biểu tái cử 15 người đạt 35,7%, đại biểu khu dân cư 16 người đạt 38%, đại biểu trong ngành y tế, giáo dục 2 người đạt tỷ lệ 4,76%; xã Thượng Nông có 42 đại biểu tham gia ứng cử để bầu láy 27 đại biểu, về cơ cấu, thành phần: đại biểu tái cử 11 người chiếm tỷ lệ 23,91%, đại biểu nữ 21 người đạt 46%, tuổi trẻ 5 người đạt 10,86%, người ngoài Đảng 25 người đạt 54,34%, khu dân cư 34 người đạt 73,91%, Doanh nghiệp 02 người đạt 4,34%. Đến nay, Ủy ban bầu cử 2 xã đã có kế hoạch tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; đã tổ chức chỉ đạo các ban, ngành tích cực tuyên truyền về Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, nhà nước tới Nhân dân, thông báo cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Đình Thi – TUV – Bí thư Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch UB bầu cử huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử 2 xã Hồng Đà và Thượng Nông trong quá trình triển khai, thực hiện đã luân đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, phát huy dân chủ, thực hiện quy trình, các bước triển khai tích cực, nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, thời gian, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công tác bầu cử đạt kết quả tốt đẹp.

Để đảm bảo tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử 2 xã cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Phòng VH&TT, Trung tâm VH,TT&DL huyện, coi trọng tuyên truyền trực quan, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Lập danh sách cử tri đảm bảo đầy đủ, đúng luật; đơn giản hóa thủ tục hành chínnh, giảm phiền hà cho cử tri trong thực hiện quyền bầu cử. Trường hợp cử tri đi học tập, lao động, công tác ở nơi khác cần phải rà soát kỹ lưỡng đối tượng này để đảm bảo lập danh sách cử tri đầy đủ. Tạo điều kiện để ứng cử viên vận động tranh cử đảm bảo đúng luật. Nắm trắc tình hình nội bộ, xử lý kịp thời linh hoạt, quyết liệt, không lơ là chủ quan trong công tác bầu cử. Thường xuyên xuống khu dân cử, giữ mối liên hệ với cử tri, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, uấn nắn những vấn đề phát sinh báo cáo Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện kịp thời để giải quyết.

Quan tâm đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử, nhất là hòm phiếu, các điều kiện để tổ chức bỏ phiếu. Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử, nhất là liên quan đến ứng cử viên để đảm bảo bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu; phối hợp với Công an huyện đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử. Song song với công tác chỉ đạo, triển khai bầu cử, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 2 xã phải quan tâm chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lũ trên địa bàn./.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên tại nhà văn hóa khu 3 xã Hồng Đà

Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)