Đại hội Đảng bộ xã Hồng Đà lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 2-6-2015 Đảng bộ xã Hồng Đà long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ  lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ (2015 - 2020). 

Dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và  111  đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đại hội Đảng bộ xã Hồng Đà  lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông, Đảng bộ xã Hồng Đà từng bước tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kiện toàn tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 300,1tỷ đồng, đạt 150,8% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản  chiếm tỷ trọng 34,44% đạt 145% chỉ tiêu Đại hội đề ra; TTCN-XD  chiếm tỷ trọng 22,1% đạt 100,45% chỉ tiêu Đại hội đề ra và thương mại-dịch vụ  chiếm tỷ trọng 43,48% đạt 155,3% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16.374.200 đồng/người/năm, đạt 146% chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,48% đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, đến nay xã Hồng Đà đã đạt 13/19 tiêu chí về nông thôn mới; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường có chuyển biến tích cực. Các lĩnh văn hóa –xã hội có nhiều khởi sắc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả cao. Hiện nay, toàn xã có 80,4% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 5/6 khu dân cư, tỷ lệ 83,3% đạt khu dân cư văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo có bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng Đảng gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"  việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa (XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", do đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng bộ 03 năm liền đạt TSVM trong đó 01 năm đạt TSVM tiêu biểu, chi bộ  đạt trong sạch vững mạnh trên 90%.

  

Đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ xã Hồng Đà trong nhiệm kỳ 2010-2015. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Đà, nhiệm kỳ 2015-2020 nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, coi công tác lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; từ đó, chỉ đạo, tạo điều kiện để phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường; tăng thu nhập cho người dân,  nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Đồng thời, phát triển các lĩnh vực VH-XH theo chiều sâu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, củng cố quốc phòng, xây dựng Khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

BCH Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung, trí tuệ , Đại hội Đảng bộ xã Hồng Đà  đã hoàn thành toàn bộ các chương trình đã đề ra, Đại hội đã bầu được BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, Đồng chí Phan Hồng Sơn  được  bầu  giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hồng Đà  nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí và phát động Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Tuấn Dũng(Đài TT Tam Nông)