Diến tập chiến đấu phòng thủ năm 2016 tại xã Thượng Nông

Thực hiện Kế hoạch của cấp trên về diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2016. Chiều ngày 20/9/2016 tại xã Thượng Nông đã diễn ra cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2016 đối với xã Thượng Nông và xã Hồng Đà. Về dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diện tập huyện Tam Nông; đồng chí Bùi Văn Sơn – UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đồng chí Nguyễn Đức Thắng – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; các cơ quan trực thuộc Ban CHQS huyện; đại biểu đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn trong huyện về dự.  

Hội nghị triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016 tại xã Thượng Nông

(Hội nghị triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016 tại xã Thượng Nông)

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2016 đối với xã Thượng Nông và xã Hồng Đà là nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể xã nhằm tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống ngay ở cơ sở, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Hội nghị Đảng ủy xã Hồng Đà mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh

Kỳ họp bất thường của HĐND xã Thượng Nông ra Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh

Trên cơ sở tình huống giả định do Ban chỉ đạo diễn tập huyện đưa ra, lực lượng diễn tập của xã Thượng Nông, xã Hồng Đà đã tiến hành tổ chức thực hiện các nội dung: Diễn tập phần vận hành cơ chế gồm: Hội nghị Đảng ủy xã (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; thông qua Kế hoạch xử lý tình huống A2 của Quân sự, Công an; kỳ họp bất thường của HĐND xã ra Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; thông qua Kế hoạch phòng không không quân; Hội nghị Đảng ủy xã (mở rộng) thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; Hội nghị UBND xã phân công nhiệm vụ, hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Phần diễn tập thực binh: Trung đội dân quân cơ động xã đánh chiếm lại mục tiêu do lực lượng bạo loạn vũ trang chiếm giữ.

Trung đội dân quân cơ động xã Thượng Nông đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ

Sau một buổi chiều diễn tập theo tình huống giả định và kịch bản của Ban tổ chức diễn tập đưa ra, cuộc diên tập đã thành công tốt đẹp và được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi. Qua cuộc diễn tập này sẽ củng cố và nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể nhằm tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt các tình huống ngay ở cơ sở, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở./.

Tuấn Vũ – xã Thượng Nông