Tập huấn xây dựng Nông thôn mới cho hội viên Cựu chiến binh xã Hồng Đà

Ngày 14/7/2015, tại UBND xã Hồng Đà, Hội Cựu chiến binh huyện Tam Nông phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ tổ chức lớp tập huấn về xây dựng Nông thôn mới cho hơn 70 hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hồng Đà. Dự lớp tập huấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ; Hội CCB huyện Tam Nông; phòng NN&PTNT huyện và  lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Hồng Đà.

Tập huấn xây dựng Nông thôn mới cho hội viên Cựu chiến binh xã Hồng Đà

(Tập huấn xây dựng Nông thôn mới cho hội viên Cựu chiến binh xã Hồng Đà)

Tại lớp tập huấn, các hội viên Hội CCB xã Hồng Đà đã được truyền đạt những kiến thức về xây dựng NTM, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, và vai trò chủ thể của người dân cũng như trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở trong xây dựng NTM. Thông qua lớp tập huấn này, hội viên Hội CCB xã Hồng Đà đã có những hiểu biết rõ hơn về xây dựng NTM, để từ đó tiếp tục có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng Nông thôn mới của xã, vận động người thân và nhân dân cùng chung tay góp sức dựng xây quê hương giàu đẹp, hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra./.

Lưỡng Anh (Đài TT Tam Nông)