Xã Hồng Đà sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 19/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Đà đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. 

Xã Hồng Đà sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2016

(Xã Hồng Đà sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2016)

Dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Tài - UV BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thị Việt Hà - UV BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phùng Duy Dục - UV BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - UV BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ủy ban MTTQ xã Hồng Đà về dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên xã Hồng Đà đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đi vào cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Phương thức hoạt động của MTTQ xã đã có nhiều đổi mới; tăng cường công tác tham mưu, phối hợp; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức đoàn thể; hoạt động của MTTQ đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị trật tự ATXH trên địa bàn.

Hội nghị đã tổ chức hiệp thương bầu bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ, bầu chức danh chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ông Phan Hồng Sơn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã thay thế ông Lưu Thanh Tường - Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã chuyển vị trí công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Duy Dục - UV BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Hồng Đà trong 6 tháng đầu năm 2016. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Phùng Duy Dục đề nghị Ủy ban MTTQ xã Hồng Đà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "; động viên Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, vận động các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2016 và những năm tiếp theo./.

Hồng Tám